Telenor på villspor eller "NIX problem"?

Telenor vil ha store endringer i den norske delen av Internettet, og det er på høy tid med endringer. Dette er et viktig veivalg, men som den dominerende aktøren er det fare for at det er Telenor som velger for oss alle. Da er det fornuftig å stille noen spørsmål.

Hva er problemet med den norske delen av Internettet? Nettet har den svakheten at det i stor grad er et stjernenett. 50 ISPer er knyttet sammen i knutepunktet NIX. Selv om dette består av to samtrafikkpunkter så er det et meget sårbart punkt i den norske delen av Internettet. Det er et eksempel på en oversentralisering som gjør at Internettets egenskaper for å skape et pålitelig nett ikke blir utnyttet.

Nå har alle de 50 ISPene linjer til utlandet også, men linjene til utlandet har for liten kapasitet til å avvikle trafikken dersom begge samtrafikkpunktene til NIX faller ut. Dessuten går utlandstrafikken på et begrenset antall linjer. Nettet er nokså sårbart.

Det er derfor bra om det blir etablert flere forbindelser mellom ISPene. Det som ikke er bra er om Telenor samtidig reduserer antall direkte koblinger mellom nettene. Om denne reduksjonen faktisk vil skje tør jeg ikke si. Media har skrevet at Telenor sier både ja og vet ikke.

Det er sagt at ISPer i en rekke andre land har innført direkte samtrafikk mellom de største operatørene. Det er en halv sannhet, for også norske ISPer har hatt slike avtaler. Problemet var at de aldri klarte å bli enige om betalingen.

Penger, penger, penger...

Det denne saken dreier seg om er hvordan samtrafikk på den norske delen av Internettet skal prises. Hva slags prismodell de nye avtalene vil skape skal jeg ikke gjette på. Det som er sagt så langt tyder på at Telenor vil ha mer penger. Tele2 er positive til planen, men jeg har mistanke om at dét bare er fordi den foreslåtte modellen betyr at de får mer penger de også.

Les også:

At høyere kostnader står nevneverdig høyt på innholdsleverandørenes ønskeliste denne julen tror jeg ikke noe på.


Argumentasjonen til Telenor er dessverre litt haltende. De mener at andre ISPer skal betale for å sende trafikk inn i deres nett og få tilgang til Telenors abonnenter. Det høres nok fornuftig ut, særlig for gamle telefolk. Problemet er at dette ikke er telefoni. Det er Internett.

En informasjonsleverandør som sender trafikk inn til Telenors nett kan bruke en stikk motsatt argumentasjon. Grunnen til at leverandøren sender trafikk inn i Telenors nett er at en av Telenors abonnenter har bedt om det. Den ivrige surfer klikker på en lenke, og informasjonsleverandøren sender informasjon som svar. Hvorfor er det ikke Telenors abonnenter som burde betale for å sette i gang denne trafikken?

Tar med begge hender?
Det er såpass tidlig i julebordsesongen ennå at ikke alle har glemt hva som skjedde i april. Da argumenterte Telenor for å innføre telefoniprising på ADSL. Dette ble fulgt opp med et ADSL-abonnement med volumbegrensning.

Det kan virke som at strategien er å ta med begge hender.

En viktig del av diskusjonen om samtrafikkpriser bør være forholdet mellom innholdsleverandørene og de surfende abonnenter. Det hyggelige med dagens samtrafikkløsning er at disse to gruppene tilsynelatende er likeverdige.

Nå mener jeg på ingen måte at samtrafikk på Internettet skal være gratis. Det ér behov for å skape bedre prismodeller. Internettet brukes til mange forskjellige typer tjenester, både smalbånd og bredbånd, og tjenestene har både symmetriske og asymmetriske trafikkmønstre. Det vil nok ta litt tid å komme fram til en god modell for samtrafikkpriser, og det er mulig at det er behov for litt veiledning fra myndighetene underveis.

Hva skjer med prisene?
Dagens samtrafikkløsning med NIX har gitt et marked med bredde i tjenester og priser. Trafikk mot utlandet er dyrt og trafikk i Norge er relativt billig. En norskspråklig innholdsleverandør har ikke behov for stor kapasitet mot utlandet ettersom det hovedsakelig er i Norge det leses norsk, og kan i dag finne godt tilpassede tilbud for aksess eller nettverttjeneste.

Dersom ISPene som hovedsakelig er vertskap for innholdsleverandører må betale for trafikken de sender inn i aksessleverandørenes nett vil prisene hos de førstnevne øke og innholdsleverandørene får høyere kostnader. Om ikke annet blir det vel mer diskusjon om betaling for innhold igjen.

Et interessant spørsmål er om Telenor som nettvert vil øke sine priser. Det er ikke usannsynlig ettersom det blir mindre konkurranse på pris, for ikke å glemme de muligheter som internfakturering gir. Det er jo viktig å ikke gi inntrykk av å misbruke markedsdominans. På den annen side, dersom innholdsleverandørene som bruker Telenor som nettvert får dårligere tilgang til 30 prosent av det norske markedet, burde kanskje prisene reduseres?

Konkurransevridning?
Det nest siste spørsmålet jeg vil ta opp i denne kommentaren er om det er risiko for at en ny samtrafikkmodell kan føre til konkurransevridning. Vil Telenor som innholdsleverandør i eget nett gi seg selv bedre betingelser enn andre innholdsleverandører?

Hvordan kan jeg finne på å spørre om noe slikt? Vel, jeg lurer faktisk på om det allerede skjer. Da Telenors iCanal lanserte sin spilltjeneste ble det informert om at for de som hadde ADSL-abonnement med volumbegrensing blir trafikken for denne tjenesten holdt utenfor. Ettersom jeg har foreslått denne typen løsning selv så skal jeg være den første til å påpeke at den ikke behøver å medføre noen konkurransevridning. Det kommer an på hvordan løsningen gjennomføres.

I sommer inviterte jeg til debatt om priser og prismodeller. Jeg skulle gjerne sett en bredere debatt. men jeg er redd for at det store spørsmålet nå er: Hva blir de nye prisene?

Til toppen