Telenor påklager trolig SMS-tap til Skogsholm

Ingvild Myhre i Telenor Mobil beklager sterkt torsdagens vedtak i Post- og teletilsynet, der PT i praksis dikterer prisen per tekstmelding til 30 øre. Selskapet vil trolig klage saken inn for samferdselsdepartementet.

Meglingssaken mellom Teletopia AS og Telenor Mobil AS nådde sitt foreløpige klimaks i går, da Post- og teletilsynet vedtok en særnorsk prisregulering på SMS som innebærer at Telenor maksimalt kan beregne seg en pris på 30 øre per melding.

digi.no har fulgt saken:

"Etter Telenor Mobils oppfatning er det ikke hjemmel for en slik regulering i dagens lovverk. En slik regulering er heller ikke kjent fra noe annet land og vil kunne få vidtrekkende konsekvenser for både Telenor Mobil og det norske mobilmarkedet", skriver Telenor Mobil i en pressemelding fredag.


Ifølge Telenor innebærer teletilsynets vedtak også at Teletopia får gratis tilgang til alle Telenor Mobils 2,4 millioner kunder - en kundebase Telenor uttrykker man har "brukt milliardbeløp på å bygge opp gjennom 10 år."

- Vi er sterkt uenige i PTs tolkning av regelverket i denne saken. Den føyer seg også inn i en rekke av saker hvor det fastsettes priser som verken har rot i markedsmessige vurderinger eller som tar hensyn til Telenor Mobils historiske og framtidige investeringskostnader. Dette er i stor grad særnorske reguleringer som praktiseres annerledes i andre land til tross for at man har et lignende regelverk, sier administrerende direktør Ingvild Myhre i Telenor Mobil.

Telenor Mobil har tre ukers frist for å fremme en klage overfor samferdselsdepartementet.

Til toppen