Telenor ser ut til å beholde NMT-monopol

Ingenting tyder på at Telenor Mobil vil få konkurranse når konsesjonen for mobilnettet NMT 450 skal fornyes. Telenor Mobil har uavhengig av konsesjonsutlysningen søkt om inntil to års forlenget konsesjon, sier informasjonssjef Jo Heldaas.

Konsesjonen for mobilnettet NMT 450 løper til 01.11.2003. Regjeringen Stoltenberg la opp til utlysning av NMT 450 konsesjonen til neste år noe den nye regjeringen Bondevik har fastholdt.

I dag er det tilbake vel 75.000 kunder på NMT 450 nettet. Dekningen overgår begge de to GSM-nettene som Telenor Mobil og NetCom har bygd ut de siste årene, og spesielt utendørs på mer øde strekninger er NMT 450 det beste alternativet.

Når konsesjonen for denne typen mobiltelefoni lyses ut til neste år blir det i prakis en forlenging av eksisterende konsesjon. Både fordi Telenor sitter på et ferdig oppbygd og nedbetalt nett, men også fordi neppe noen av Telenors konkurrenter ser behovet for å satse på analog telefoni i dag.

Informasjonssjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas, sier til digi.no at Telenor Mobil har søkt om å forlenget konsesjonen for NMT 450 med inntil to år fra utløpet av inneværende konsesjonsperiode.

Rådgiver hos Post- og teletilsynet, Erlend Fanebust, sier til digi.no at Post- og teletilsynet eller Samferdselsdepartementet senere vil bestemme seg for om og hvordan NMT 450 konsesjonen vil bli utlyst. - Utlysningen er ikke så avgjort som budsjettforslaget fra regjeringen kan gi inntrykk av.

Før det vil Samferdselsdepartementet måtte ta stilling til Telenor Mobils søknad om å forlenge konsesjonen med to år.

Fanebust sier at det er vurdert flere alternative utnyttelser av disse frekvensene. - Bruken vil i stor grad avhenge av de store europeiske nasjonene som er avgjørende for hva slags etterspørsel etter utstyr og terminaler en får. Dette er også avgjørende for prisene.

Heldaas sier at selskapet har en eksisterende infrastruktur, og kan like gjerne kan søke om forlenget konsesjon.

- Vi har ingen konkrete planer om å legge ned NMT 450, sier han. Samtidig sier han at også Telenor Mobil en gang vil nå et punkt der nettet ikke er lønnsomt lenger. - Vi vet ikke hva fremtiden bringer. Vi kan være innstilt på å drive med et lite underskudd en liten periode om vi vet at det kommer et atlernativ.

Den største av selskapets konkurrenter, NetCom, er uansett ikke interessert. - Vi har ingen konkrete planer om å gi oss i kast med NMT 450, sier informasjonssjef i NetCom, Guri Wormdahl til digi.no. - Dette må nok kalles for utelukket for vår del.

Til toppen