Telenor styrker beredskap før "Leonidene"

Telenor øker bemanningen og har beredskapsplanene klare. For 17. november mellom klokka 17:50 og 21:50 utsettes Telenors satellitter for den største belastning noen sinne når jorden passerer gjennom halen til kometen Tempel-Tuttle.

Telenor har ingen reservesatellitter på den norske satellittposisjonen én grad vest og har ikke nok reservekapasitet til å opprettholde normal drift dersom en av selskapets Thor-satellitter skulle bli skadet som følge av jordens passering gjennom komet-halen fra Tempel-Tuttle, også kalt for "Leonidene" etter stjernetegnet komethalen opptrer i (Løven).

- Skulle kapasiteten på en av Thor-satellittene gå tapt, kan kanaler flyttes mellom de andre eller flyttes til reservekapasitet leid i andre satellitter. Men siden satellittene på en grad vest har forskjellige dekningsområder er ikke dette en enkel oppgave og vil utvilsomt kreve at enkelte kanaler må skifte frekvens eller format fra analog til digital eller vice versa. Vi er forberedt på så mange eventualiteter som vi kan være. Alt vi kan gjøre nå er å håpe på det beste. Med satellitter som heter Thor, liker vi å tro at i hvert fall én av gudene er på vår side, sier kapasitetsleder i Telenor Satellite Services, Morten Solbakken.

Nå er ikke halen til Tempel-Tuttle-kometen helt ukjent, siden jorden passerer gjennom den hvert år i midten av november. Imidlertid passerer selve kometen svært nær jorden hvert 33. år, sist i 1966, men da var det ikke særlig mange satellitter i drift. Det er det i dag, med vel 500 satellitter i drift i ulike jordbaner, foruten et ukjent antall militære satellitter.

- Satellitkommunikasjon er desidert den sikreste kommunikasjonform fordi det er svært få ting som kan føre til et kommunikasjonsbrudd. Som regel er ikke meteoritter et problem tross at meteorregn forekommer et dusin ganger årlig, men "Leonidene" gir satellittoperatører verden rundt grunn til bekymring, sier lederen av Telenors romsegment, Odd Gutteberg.

I år er antallet meteoritter mellom 200 og 5000 i timen, mot normalt bare 10 til 15 synlige meteoritter per time. Partiklene fra en slik sky er vanligvis svært små og de brenner som regel opp i svært store høyder, slik at de ikke representerer noen fare for jordens overflate eller for luftfartøy. I rommet er situasjonen helt annerledes. Siden meteoritt-skyen vil nærme seg jorden med en fart på 70 kilometer i sekundet (over 252.000 km/t), vil selv små partikler på størrelse med sandkorn ha den samme kraften som en 22-kaliber kule.

- Dette er årsaken til at Leonid-regnet representerer den største enkelttrusselen for de over 500 satellittene som nå går i bane rundt jorden, sier Gutteberg.

Det er satellittene i geostasjonær bane som utsettes for størst fare fordi meteorittskyen vil bryte igjennom hele den geostasjonære banen i en 22 graders vinkel i forhold til ekvatorplanet. Dette inkluderer Telenors tre egne Thor-satellitter og den innleide Intelsat 707. De fire satellittene i Inmarsat-systemet ligger også i geostasjonær bane, noe som kan påvirke mobilkommunikasjon via Eik Global Communication og Mobiq.

Størst tetthet får komethalen førstkommende tirsdag mellom 17:50 til 21:50 norsk tid, men jorden vil rotere inne i halen to døgn både før og etter dette tidspunktet.

Meteorittene kan skade en satellitt på to forskjellige måter. Enten ved å treffe dem direkte, eller ved at det skapes en elektrisk ladet sky som kan forstyrre den sensitive elektronikken om bord. Sannsynligheten for et direkte treff antas imidlertid å være på 0,3 prosent, sier Gutteberg.

Det er ingen måte å fysisk beskytte satellitten på, selv om noen forholdsregler kan tas for å redusere risikoen. Satellitter med vingeformede antenner kan posisjoneres slik at de minimaliserer muligheten for at fartøyets tverrsnitt befinner seg i den retningen partiklene kommer fra. Thor-satellittene er rotasjonsstabiliserte og har ikke "vinger" men et solcellepanel som dekker satellittens kropp. De har kun en hovedantenne for kommersiell kommunikasjon og operative kontrollkommandoer.

- Vi kunne redusere sannsynligheten for å bli truffet ved å senke hovedreflektoren og å heve solcellepanelet. Men Hughes Space and Communication som har laget alle våre tre satellitter, har rådet oss fra det. Først og fremst fordi det ville forstyrre våre kommersielle tjenester i timer eller dager. Hvis satellitten da skulle bli truffet ville vi faktisk risikert enda større skader på solcellepanelet, sier Gutteberg.

- Når det gjelder skader fra de elektrisk ladede skyene, er risikoen for at Thor-satellittene skal skades mindre fordi de ikke har dataprosessorer om bord.

Telenor Satellite Services vil rette oppmerksomme mot alle uregelmessigheter fra 15. til 19. november, blant annet ved ekstra bemanning i kontrollsenteret i Oslo.

- Vi er forbredt på å foreta enhver beredskapsprosedyre hvis problemer oppstår. Vi kommer dessuten til å være i kontinuerlig kontakt med Hughes' Customer Operations Support Center i løpet av den aktuelle perioden, sier Gutteberg.

Til toppen