Telenor tappes av budsjettforliket

Telenor ber om 3 milliarder i ny egenkapital, samtidig som budsjettforliket mellom den KrF-ledede regjeringen, Høyre og FrP betyr at avkastningen fra Telenor i år budsjetteres til 570 millioner kroner, nesten det dobbelte av Jagland-regjeringens opprinnelige forslag.

Telenors konsernsjef Tormod Hermansen tenke høyt i fjor da han blant annet i digi.no sa at selskapet var tjent med andre eiere enn staten på eiersiden om utbyttepolitikken ble styrt av ønsket om å saldere et statsbudsjett. Ønsket er nok ikke mindre etter budsjettforliket, som plusset på 270 millioner i utbyttekrav på statens aksjer i Telenor fra Jagland-regjeringens forslag på 300 millioner kroner til budsjettforlikets forslag på 570 millioner kroner.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard, sier til Finansavisen at det er to måter en kan kvele Telenor på. Det ene er å tappe selskapet for penger. det andre er å stoppe selskapets ekspansjon. Melgaard kaller det skuffende at budsjettforliket omtrent dobler utbyttet i forhold til det opprinnelige forslaget.

Samferdselsminister Odd Einar Dørum vil i løpet av året legge fram et forslag for Stortinget der han foreslår hvordan Telenors søknad om ny egenkapital skal behandles. Det er også mulig at regjeringen da benytter anledningen til å avklare hva den egentlig mener om privat eierskap i selskapet etter at representanter for alle partiene i regjeringen har lagt fram ulike syn på eierskapsspørsmålet de siste månedene.

Telenor har de neste årene planer om å investere rundt 7 milliarder kroner i utlandet hvert år for å bygge opp inntektsbringende prosjekter som kan kompensere for de markedsandelene selskapet regner med å tape på hjemmemarkedet.

Til toppen