Telenor/Telia: Svenske politikere vil fusjonere

Etter at den norske regjeringen i høst gikk inn for å delprivatisere Telenor er det blåst liv i fusjonsplanene med Telia igjen. Dagens Industri skriver at planene er at en fusjon skal gjennomføres i sommer og at en del av det nye selskapet skal delprivatiseres til høsten.

Fusjonsplanene mellom Telenor og Telia ble stanset i februar i fjor av politiske årsaker, men nå ser det ut til at mange av problemene er ryddet av veien. Ifølge den svenske avisen Dagens Industri er planene om samarbeidet lagt fram i et notat for den svenske regjeringen. Ifølge de planene skal en fusjon gjennomføres i sommer før en del av selskapet delprivatiseres til høsten.

Noen få sentrale personer knyttet til Telia og Telenor har deltatt i forhandlinger om en fusjon siden i fjor vår, skriver avisen. Siden det ble klart at fusjonen ikke ble noe av har konsernsjefene både i Telia og Telenor, henholdsvis Lars Berg og Tormod Hermansen, beklaget at det ikke ble noe av en fusjon. Hermansen har anslått synergieffektene av en mulig fusjon til mellom 15 og 20 milliarder kroner.

I forslaget den svenske regjeringen arbeider med er Telenors konsernsjef Tormod Hermansen tildelt rollen som det fusjonerte selskapets toppsjef.

Ved en fusjon og børsintroduksjon må det også gjennomføres nye verdivurderinger av de to selskapene. Telenor er i følge to verdivurderinger gjort i fjor vår verdt vel 50 milliarder kroner mens Telias avgående konsernsjef, Lars Berg, har uttalt at verdien på Telia er vel 125 milliarder kroner. Men verdivurderingene kan øke sterkt om en tar hensyn til at finske Sonera som ble notert på Helsinki-børsen i november med en verdifastsettelse på 50 milliarder kroner, noe som økte sterkt til over 100 milliarder kroner i desember.

Ved en fusjon vil Telia og Telenor måtte revurdere deler av sin aktivitet i hverandres lans, slik at Telia Norge selges eller legges ned, mens Telenordia selges.

Til toppen