Telenor vil ikke betale erstatning til NetCom

I juni avsa Oslo Byrett en dom der Telenor måtte betale 78 millioner kroner i erstatning til NetCom. Begge partene anker dommen, Telenor er uenig i avgjørelsen, mens NetCom mener erstatningen er for liten.

Oslo Byrett mente at Telenor hadde overpriset sine tjenester som ble solgt til NetCom i 1995 og 1996 og syntes at en passende erstatning, inkludert renter og NetComs sakskostnader, var på 78 millioner kroner.

Telenor Denne anker nå denne dommen i sin helhet til Borgarting Lagmannsrett.

Informasjonssjef i Telenor, Helge Qvigstad, sier til digitoday.no at Telenor anker både fordi en mener at byretten har foretatt en feilaktig bevisbedømmelse, men også feil rettsanvendelse.

- Dessuten anker Telenor fordi vi mener at det ikke er rettslig grunnlag for at vi skal tilbakebetale det som eventuelt har vært merprisen i forhold til Telenors kostnadsorienteringskrav, sier han.

Samtidig er det også klart at NetCom også anker saken før fristen 4. september. For byretten gav ikke selskapet medhold i kravet for erstatning for årene 1993 og 1994 og skrev at kravet om kostnadsorienterte priser under tvil var oppfylt i 1994. NetCom mener det ikke var slik og krever at Telenors erstatning også skal gjelde for 1993 og 1994.

- Vi motanker avgjørelsen som Oslo Byrett kom til, fordi vi også til ha tilbakebetalt for høy linjeleie for 1993 og 1994, sier informasjonskonsulent i NetCom, Bjørnar Storeheier til digitoday.no.

- Kravet gjelder vel 70 millioner kroner og kommer i tillegg til de vel 80 millionene som vi ble tilkjent i byretten, sier han.

Samlet sett krever da NetCom 150 millioner kroner av Telenor. - Vi tror ikke Telenor har mye nytt å komme med i saken, sier han.

Til toppen