Telenor vil utsette NMT-avgjørelse

Telenor har frist til i år med å søke Samferdselsdepartementet om å få forlenget driften på selskapets to NMT-mobilnett. Nå ber selskapet om at søknadsfristen reduseres fra fem til to år.

Etter konsesjonsvilkårene for NMT-450 og NMT 900 skal Telenor varsle kundene fem år før nettet skal legges ned, som er parallelt med den fristen selskapet har til å søke departementet om forlenget drift på NMT-nettene.

Nå ber Telenor om tre års ekstra tenketid, før selskapet bestemmer seg for hva som skal skje med NMT-nettene.

- Søknaden ble levert i går, bekrefter informasjonsdirektør i Telenor Mobil, Elisabeth Gjølme, overfor digi.no.

Hun sier at selskapet ikke ber om forlenget konsesjonstid for drift på nettene, bare om å få redusert søknadsfristen fra fem til to år.

I en pressemelding sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern, at resten av Norden skal ta stilling til NMT-nettenes fremtid om to år. Han mener femårsfristen gjenspeiler mobilmarkedet fra den tid konsesjonen ble tildelt, men dette er alt for lang tid med dagens utviklingstempo.

Ifølge Gjøme er det to forhold som gjør at Telenor sender søknaden til departementet. Ett moment er utviklingen i de andre NMT-landene. Det andre momentet er hvilke alternativer som vil bli aktuelle de neste tre årene.

23. september lanserer Iridium sin satellittelefontjeneste, med en tilnærmet global dekning. Dette vil kunne erstatte den gode dekningen som begge NMT-nettene, og spesielt NMT 450 gir kundene i dag og som er vesentlig bedre enn GSM-nettene.

- I løpet av de neste tre årene vil vi ha et bedre grunnlag for å vurdere om GSM-nettene i kombinasjon med lavbanesatellitt-systemer kan være en mulig erstatning for NMT-450. Da vil vi også se hvilke kundegrunnlag som finnes for fortsatt drift av NMT, sier Herbern.

Til toppen