- Telenordia trenger en mobiltjeneste

Den nye sjefen i Telenordia, Erik Heilborn, sier at selskapet har behov for å tilby en mobiltjeneste, men det er fremdeles uvisst om selskapet bygger eget mobilnett.

- Vi trenger å tilby en mobiltjeneste, men det er tvilsomt om vi velger det dyreste alternativet, å bygge eget mobilnett, sier Heilborn til Dagens Industri.

Ifølge avisen har han ennå ikke fått beskjed fra styret i selskapet om hva som skal gjøres med Telenordias mobillisens som ble kjøpt fra teleoperatøren Tele 8 for ett år siden.

Heilborn vil i løpet av kort tid drøfte selskapets forpliktelser i forbindelse med utnytting av mobillisensen selskapet sitter med den svenske Post og telestyrelsen. Her vil Telenordia blant annet foreslå en redusert utbygging - om lisensen skal utbyttes.

Konsesjonskravene sier at et mobilnett skal være på plass i løpet av 1999. En antatt kostnad for en slik utbygging er tre milliarder kroner.

Til toppen