Telenors mobile markedsandeler opp i røyk

Telenors andel av mobilmarkedet i Norge er kraftig redusert. I fjor sank andelen til 65 prosent.

Stadig flere nordmenn har mobiltelefon. Faktisk var det ved årsskiftet i underkant av 3,7 millioner mobilabonnenter i Norge. Det er en økning på snaue 170.000 bare siden sommeren 2001. Det betyr at 83 prosent av hele Norges befolkning nå har egen mobiltelefon.

Men nye abonnenter velger i økende grad andre operatører enn Telenor. Foreløpige tall fra Post- og teletilsynet viser at Telenors andel av inntektene i det norske mobilmarkedet sank fra 79 prosent i 2000 til 65 prosent i 2001.

Post- og teletilsynet har ennå ikke utarbeidet 2001-tall for de andre mobiloperatørene. Men ut fra den foreløpige oversikten ser det ut til at NetCom og de andre tilbyderne av mobiltelefoni kaprer stadig større andeler av markedet fra Telenor.

Mobilmarkedet i Norge er fortsatt i kraftig vekst. Til sammen brukte vi mobiltelefon for 8,9 milliarder kroner i fjor, mot 6,4 milliarder året før. Det skyldes en kraftig økning i SMS-meldinger og flere ringeminutter i mobiltelefonen.

Hele 2,1 milliarder tekstmeldinger sendte nordmenn i 2001, og det er en økning på over 800 millioner meldinger fra året før. Antall ringeminutter økte med over 16 prosent til snaue 3,5 milliarder minutter.

Likevel ringer vi totalt sett mindre enn før. Fra 2000 til 2001 gikk den samlede taletrafikken med mobiltelefon og fasttelefon ned med 2,5 prosent.

Post- og teletilsynet peker på at nedgangen kan ha flere årsaker. På slutten av 80-tallet opplevde vi også en nedgang i trafikken, men årsaken den gangen var en generell økonomisk nedgang.

Nå har trolig en del storbrukere av internett tatt i bruk bredbånd. Dessuten kan noe trafikk være erstattet av SMS-tekstmeldinger og til dels e-post over faste linjer. Stillstand i enkelte bransjer i 2001 kan også ha påvirket trafikken, mener tilsynet.

Til toppen