Telenorstreiken utvides

Lørdag er det klart for første utvidelse av streiken i Telenor. Da tar Tele og Dataforbundet ut nye 175 personer i streik, hvorav 103 er knyttet til Telenor Installasjon i Trondheim.

I tillegg til de nye streikende i Trondheim blir streiken også mer omfattende i Telenor Installasjon i Oslo og Bergen ved at 51 nye tas ut i streik. I tillegg utvides streiken i Telenor Geomatikk, Telenor Nett, Telenor Mobil, Telenor Multicom og Telenor Bedrift.

Etter at fase to er i full sving, vil nesten 1200 organiserte i Tele og Dataforbundet være i streik, heter det i en melding fra forbundet.

Ifølge Telenor har streiken så langt ikke ført til større problener i avvikling av teletrafikken.

Mens installasjon av teleutstyr i det nye Rikshospitalet rammes av streiken, går installasjonen på den nye hovedflyplassen på Gardermoen fremdeles etter planen. Med den ferske AF-lønnsnemda i minnet, der nettopp fare for utsettelse av åpningen av den nye hovedflyplassen var et av to argumenter for lønnsnemd, kan det virke som om dette arbeidet vil gå sin gang - så langt.

Til toppen