Telenorstyret behandler telefusjon

Torsdag møtes styret i Telenor til et framskyndet styremøte klokken ni. Viktigste sak på dagsorden er grovskissen som beskriver fusjonen mellom Telenor og Telia.

Ingen privatiseringsplaner, ingen andre fusjonspartnere enn Telenor/Telia og likeverdighet mellom fusjonspartnerne. Dette er hovedpunktene i skissen som Telenors styre skal ta stilling til i dag. Etter styrebehandlingen vil saken sendes til Telenors eiere, som for Telenors del betyr statsråd i Samferdselsdepartementet Odd Einar Dørum og regjeringen.

Men selv om samtalene er på et tidlig stadium er innholdet slett ikke velegnet til å samle eierne, som i siste instans er Stortinget. Et ja til fusjon er ikke nødvendigvis et ja til delprivatisering, mens en fusjon med likeverdige partnere i realiteten betyr at Telenors eiere må skyte inn inntil 10 milliarder kroner for at Telenors verdi skal matche Telias.

I gårsdagens Aftenposten avviser ikke Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen muligheten for at Arbeiderpartiet kan støtte en slik mulighet, i motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet som på Stortinget har tatt til ordet for privatisering, helt eller delvis. Det er imidlertid liten grunn til å tro at regjeringen verken vil skyte inn 10 milliarder kroner eller gå for en privatisering, uansett hvor liten den blir. Saken blir heller ikke enklere av at det ser ut til å bli politisk flertall for en delprivatisering av Telia til høsten etter Riksdagsvalget.

Den ulike verdivurderingen av de to selskapene kan bli det største problemet, men kan også føre til spenstige forslag til løsninger. I det felles holdingselskapet trenger ikke Telias eiere å legge inn større verdier enn Telenor, om kravet til likeverdighet mellom partene skal oppnås uten at de norske eierne skal skyte inn milliarder av kroner.

Flere selskap er engasjert av både selskapene og av eierne for å finne verdien av Telenor og Telia. Dette blir uansett ikke mer enn et hjelpemiddel for forhandlingspartnere i forkant av de virkelige beslutningene om hvor omfattende en fusjon skal bli og eventuelt hvem som skal lede selskapet.

Regjeringen har brukt mye tid på Telenor/Telia-saken etter at saken sprakk i media for tre uker siden, og har dels ført direkte forhandlinger med Telias svenske eiere. Selve sprekken førte til både tidsnød og et ekstremt behov for ikke å si noe om saken. Statsråd Dørum har de siste dagene nøyd seg med å si til medier som har spurt at han "ikke kommer til å si noe før han har noe å si".

Til toppen