Teleselskap får dyrkjøpt UMTS i fanget

Etter at Telenor valgte å innkassere sin eierandel i tyske Viag Interkom følger nå E.ON etter og dumper sin andel i fanget på British Telecom.

Partnerne i den tyske teleoperatøren VIAG Interkom. som også er innehaver av en tysk UMTS lisens, dumper nå sine andeler i fanget til British Telecom.

Etter at Telenor nylig benyttet sin opsjon til å selge seg ut til British Telecom følger i dag partneren E.ON etter. E.ON er i første rekke et energiselskap og har tidligere sagt at de vil fase seg ut av de områdene som ikke er selskapets kjerneområde.

Telenor innkasserte 20 milliarder kroner for sine 10 prosent i VIAG Interkom. E.ON kan nå innkassere 7,25 milliarder euro, tilsvarende nesten 60 milliarder kroner for sine 45 prosent i selskapet.

Totalt trekker E.ON 11,4 milliarder euro, eller nesten 94 milliarder kroner, ut av samarbeidet. Dette fordi avtalen også inkluderer tilbakebetaling av lån gitt til det felles eide selskapet.

Det er British Telecom som til en viss grad blir sittende med svarteper i et marked med fallende verdier for telekomaksjer. Selskapet gikk inn på disse opsjonsavtalene i et høyere marked og blir nå nødt til betale ut sine tidligere partnere og finne finansieringsmuligheter for utbyggingen av UMTS-infrastrukturen alene.

Til toppen