Telestyrelsen feilsitert

Den danske Telestyrelsen mener seg feilsitert i mandagens utgave av Finansavisen.

I et oppslag i mandagens utgave av Finansavisen fremgår det at Sense Communications "ikke får fri adgang til de danske mobiloperatørenes nett slik Post- og Teletilsynet har vedtatt at selskapet har rett til i Norge".

Fundamentet for påstanden er sitater fra Peter Møller Nilsen i Telestyrelsen som bekrefter at Sense i Danmark ikke har søkt om roaming, samt at det ikke blir aktuelt for Sense å benytte egne SIM-kort* i Danmark.

- Vi har ikke uttalt oss til avisen om Sense kan bruke egne SIM-kort eller ei. Den problemstillingen har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Peter Møller Nilsen i Telestyrelsen til digi.no.

Møller Nilsen vil ikke angi noe tidsperspektiv for når en endelig beslutning i konflikten mellom Sense og Sonofon vil falle.

I dagens avisoppslag gjøres det også et poeng av at Sense ikke har bedt om roaming i Danmark, men om samtrafikk.

I denne sammenhengen er det viktig å få med seg at "roaming" brukes som et juridisk begrep (denne problemstillingen er omtalt i en artikkel fra i sommer som du finner lenke til i høyre marg). Telenor Mobil har hevdet at den tilgangen Sense ber om skal klassifiseres som roaming og at Telenor Mobil dermed i følge norske lover og forskrifter ikke er pliktig å gi slik tilgang.

Telenor Mobil og NetCom har argumentert for at man ikke vil gi Sense anledning til å bruke sine egne SIM-kort i sine nett i Norge da de dermed vil "miste kontroll med trafikken" i sine egne nett. Dette har de knyttet opp til at man uten kontroll over eget nett ikke vil ha incentiver til utbygging av infrastruktur. De to norske aktørene mener at "normal" samtrafikk ikke vil ha den samme effekten, uten at denne påstanden er begrunnet.

Når det gjelder bruken av begrepene roaming og samtrafikk, mener Sense at den tilgangen de har bedt om i Norge ikke faller inn under definisjonen roaming slik Telenor Mobil anvender begrepet.

Skillet mellom roaming og samtrafikk er ikke bare juridisk interessant, men har også betydning for prisingen av tjenesten mellom aktørene. På området samtrafikk er Telenor Mobil og NetCom klassifisert som aktører med dominerende markedsstilling som skal tilby samtrafikk til kostnadsorienterte priser. Roaming-prisene følger foreløpig internasjonale avtaler og prises betydelig høyere enn samtrafikk.

Konflikten knyttet til bruk av SIM-kort er blant annet knyttet opp til hvem som skal ha kontroll med kunderelasjonen og sende faktura til kundene.

Både i Danmark og Norge er Sense gitt egne nummerserier.

----

*) SIM-kortet er den lille brikken som abonnenten setter inn i sin mobiltelefon og som identifiserer telefonen i mobilnettet.

Til toppen