Teletilsynet frykter Telenor-lekkasje

Markedsavdelingen i Telenor kan ha benyttet opplysninger om hvilken teleoperatør kunder har valgt, frykter Post- og teletilsynet. Tilsynet vil nå se nærmere på om regelverket, som skal hindre at konkurransesensitiv informasjon som ligger hos Telenor misbrukes, er god nok.

Det er fast forvalg det dreier seg om.

Hver gang en kunde velger en annen operatør enn Telenor ASA får Telenor tilgang til opplysninger om denne kunden. I første rekke dreier dette seg om at kunden i hele tatt har valgt en annen operatør.

Denne informasjonen trenger Telenor for å kunne etablere det faste forvalget til en annen operatør, og i avtalen med Post- og teletilsynet heter det da også at det bare er teknisk personale som skal ha tilgang til informasjonen, ikke markedsavdelingen.

I et brev til Post- og teletilsynet av 4. april skriver Telenor at markedsavdelingen kan få tilgang til denne informasjonen, men har instruks om ikke å bruke den.

Post- og teletilsynet har fått indikasjoner på at denne informasjonen blir brukt av markedsavdelingen, og krever at eventuell bruk stanser. Tilsynet varsler samtidig tvangsmulkt dersom mistanken viser seg å stemme. Tilsynet har også bestemt seg for å vurdere om det må settes i verk tiltak for å sikre at informasjonen ikke faller i gale hender.

Avdelingsdirektør i Post- og teletilsynet, Torstein Olsen sier til digitoday.no, at tilsynet og Telenor i 1999 ble enige om hvordan denne typen informasjon skulle behandles.

I prinsippet er det bare de som skal overføre abonnementet som skal ha tilgang til informasjonen.

- Vi har ikke endret mening siden vår henvendelse til Telenor i mars, sier Olsen.

- Vi har aldri hevdet at dette skjer systematisk. Men bare enkelte rutinebrudd er nok til at dette er i strid med forutsetningene, sier han.

Avdelingsdirektør Olsen sier det er interressant å lese i Telenors svarbrev til tilsynet at en understreker at det ikke forekommer systematiske brudd på informasjonshåndteringen. - Men usystematisk misbruk av data kan fortsatt foreligge, sier han.

- Uansett kan vår henvendelse ha ført til at Telenor innskjerper rutinene, legger han til.

I Telenors svarbrev heter det at selskapet helst ser at tilsynet ikke varsler ileggelse av tvangsmulkt i en sak før en kjenner alle sakens fakta.

Olsen medgir at Telenor og tilsynet neppe har sammenfallende syn, men sier at selv indisier på en sak er nok til å ta den opp med Telenor. Så langt er det heller ingenting som tyder på at tilsynet ikke vil gå videre med saken.

Olsen presenterer to sitat i Telenors brev, der det ene sier at de som ikke har behov for informasjonen ikke har tilgang til den, mens en et annet sted skriver at kundebehandlere kan få tilgang til informasjonen, selv om det er gitt innstruks om at den ikke skal benyttes.

Kommer Post- og teletilsynet til at informasjonen er brukt i strid med forutsetningene, er dette ikke bare et internt brudd på Telenors egne retrningslinjer men også en sak der tilsynet varsler at det kan komme på tale å varsle ytterligere tiltak.

Ett tiltak som ikke ble innført i 1999, blant annet etter ønske fra Telenor, var å innføre tekniske begrensninger eller personbestemte graderte autorasisjonsnivåer i de aktuelle støttesystemene.

Olsen sier at en vil ha saken unna så fort som mulig, også med Telenors hjelp.

- Jeg antar at det ikke er særlig heldig for Telenor å ha slike saker gående.

Til toppen