Teletilsynet vil vurdere bot til Telenor

Post- og teletilsynet gir Telenor frist til mandag med å opplyse kostnadsgrunnlaget for Telenors nye startavgift som ble innført 1. mars. Dersom Telenor ikke følger opp vil tilsynet vurdere tvangsmulkt overfor Telenor.

Telenor varslet før nyttår at selskapet vil øke prisen på startavgift for hver telefonsamtale som tas med 10 øre fra 49 til 59 øre, mens økningen i mobilnettet var 14 øre til 59 øre. Først nektet tilsynet å akseptere økningen fordi den ikke var varslet to måneder i forkant, noe som kreves av aktører med den dominerende rolle som Telenor har. Den første økningen var planlagt å skje fra 1. januar, men denne økningen ble så utsatt til 1. mars, og tilsynet har akseptert Telenors begrunnelse for at økningen er tilstrekkelig varslet.

Det tilsynet ennå ikke har fått svar på er hvorfor økningen skjer. Post- og teletilsynet bad om i et brev fra 2. januar at kostnadsgrunnlaget for prisøkningen, det vil si hvilke kostnader startavgiften skal dekke og hvorfor denne øker så sterkt som den nå gjør, med over 30 prosent.

Telenor mener selskapet ikke kan presentere noen kalkyle uten at det er revisorgodkjent, mens Post- og teletilsynet mener at revisorgodkjenning ikke er nødvendig. Telenor betviler også Post- og teletilsynets hjemmel til å kreve opplysningene.

Opprinnelig skulle opplysningene foreligge hos tilsynet sist fredag, men ettersom dette ikke skjedde har en nå gitt Telenor en ny kort frist til mandag med å gi kostnadsoverslaget som tilsynet har bedt om.

Informasjonssjef i Telenor Telecom Solutions, Gunn Kristin Sande, sier til digitoday.no at Telenor har svart på tilsynets brev. - Vi har ingen bevisst uvilje til ikke å svare. Vi vil gi et svar mandag så utfyllende vi kan, sier hun.

Dermed kan det virke som om Telenor svarer, og at tilsynet fremdeles etterlyser et svar, noe som betyr at partene ikke er enige om hva en er uenige om.

Tilsynet informerte Telenor i går at en kan kreve all informasjon som er nødvendig for å føre tilsyn etter telekommunikasjonsloven eller forskrifter knyttet til loven, og at det er dette som nå skjer.

Tilsynet gjentar derfor sin tidligere henvendelse og avslutter med at dersom opplysninger ikke legges fram vil tilsynet vurdere tvangsmulkt overfor Telenor.

Til toppen