Teletopia får tilgang til Telenor Mobils nett

I et oppsiktsvekkende vedtak sier Post- og teletilsynet at Telenor Mobil må inngå en avtale med Teletopia som gir selskapet tilgang til Telenors mobilnett.

I vedtaket heter det at Telenor Mobil må ha inngått en avtale innen utgangen av august.

Saken er gammel, og skriver seg fra en anmodning framsatt av Teletopia i 1998 der selskapet bad om tilgang til Telenor Mobils nett. I fjor ble Post- og teletilsynet involvert som meglingsinstans. Teletopia ønsker spesiell nettilknytning til Telenor Mobils nett slik at selskapet skal kunne sende og motta trafikk og SMS-meldinger.

Selskapet vil plassere eget utstyr i Telenor Mobils infrastruktur og vil dermed operere mye mer uavhengig av Telenor enn andre selskap som i dag har avtaler med Telenor om kjøp av mobiltrafikk, som for eksempel Tele2 og Sense.

Dette faller Telenor Mobil tungt for brystet. Informasjonssjef Jo Heldaas, sier til Dagens Næringsliv at selskapet er helt uenig i tilsynets vedtak og vil klage vedtaket inn for Statens Teleforvaltningsråd.

- Dette er en prinsippsak for oss, spesielt når det gjelder framtidige nettverk som UMTS, sier han. Telenor vil beholde kontrollen over egen infrastruktur og bare vil gi Teletopia tilgang som virtuell operatør. Heldaas utelukker ikke at saken ender i retten om selskapet ikke får medhold.

Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz sier til avisen ar selskapet ikke blir en virtuell operatør, men vil tilby de tjenestene som folk er villige til å betale for.
Brevet til Telenor Mobil fra Post- og teletilsynet med tilsynets vedtak, kan i sin helhet leses her.

Til toppen