Teletopia vil bygge eget mobilnett

Teletopia har en plan B. Dersom selskapet får tilgang til det lukrative SMS-markedet, så vil selskapet bruke sin nye GSM-lisens til å bygge mobilnett for å tilby mobilavtaler med andre operatører.

- Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz, sier til digi.no at Teletopia selv ikke ønsker å tilby mobilabonnement til sluttbrukermarkedet. - Men vi mener at abonnentene skal ha frihet til å velge produkter og tjenester der de er best.

Teletopia har skilt ut mobilvirksomheten til Teletopia Mobile Communications, der blant annet en GSM-1800 mobillisens ligger etter frekvensauksjonen tidligere i desember. - Dersom vi kommer inn på SMS-markedet så har vi sett på modeller der vi kan finansiere utbyggingen av et mobilnett på bakgrunn av SMS-inntektene.

Ved hjelp av det nye mobilnettet vil vi kunne tilby MVNO (Mobile Virtual Network Operators)-avtaler til andre mobiloperatører og dermed fungere som en tredje aktør i tillegg til NetCom og Telenor Mobil AS. I realiteten betyr dette landets tredje mobiloperatør.

Teletopia trenger ikke bedre dekning enn knappe 200.000 innbyggere før NetCom og Telenor Mobil må gi den nye operatøren tilgang til deres nett.

- Hercz sier at forretningsmodellen selskapet vil legge seg på vil være at en ber mobilselskap som ønsker MVNO-status å legge inn et tilbud på hva de vil betale for tilgang til Teletopias nett. Dersom det er interessant butikk for oss alle, så setter vi bare i gang. Vi snur det hele på hodet og vil gi kunden anlending til å sette betingelsene, i det minste til en viss grad, selv.

Om denne modellen lykkes i Norge utelukker ikke Hercz at dette kan eksporteres til andre land.

- I dag tjener Teletopia penger. Men om vi skal gå til betydelige investeringer trenger vi mer kapital, og i en slik satsing er vi åpne for å snakke med både investorer av industriell og finansiell art, sier han.

Til toppen