Telia glupske på Baltikum

Bare uker etter at Telia sammen med Sonera kjøpte det litauiske televerket, kjøper Telia halvparten i mobiloperatør en Omnitel. Selskapet sitter etter dette med eierandeler i begge mobillisensene som er i drift i landet.

Bare uker etter at Telia sammen med Sonera kjøpte det litauiske televerket, kjøper Telia halvparten i mobiloperatør en Omnitel. Selskapet sitter etter dette med eierandeler i begge mobillisensene som er i drift i landet.

De to operative lisensene tilhører Bite GSM, eid av Tele Danmark (35,8), et nederlandsk holdingselskap (35,8%) og Det litauiske televerket (28,4%), samt Omnitel, der 45% har vært eid av det litauisk datterselskap av amerikanske Motorola, mens de resterende 55% resten er fordelt på litauiske eiere. I tillegg er det tildelt en tredje lisens som ikke er i drift.

Telias oppkjøp i det Litauiske televerket sammen med det finske televerket Sonera, ble gjort gjennom Amber Mobile Teleholding AB, der Sonera og Telia eier 50 prosent hver. Etter oppkjøpet eier holdingselskapet 60 prosent i det litauiske televerket - Lietuvos Telekomas. Handelen var forøvrig Litauens største privatisering noen sinne så langt, med en prislapp på 510 USD, eller 3,5 mrd. kroner.

Telia har plassert hele Østersjøområdet innenfor det som selskapet definerer som sitt hjemmemarked. De siste ukenes oppkjøp betyr at Telia har skaffet seg eierandeler i to av de tre operative GSM-lisensene som er utdelt i Litauen, noe som vil gi de litauiske telemyndighetene noe å tygge på.

Telia kjøper nå 55 prosent av aksjene i Omnitel, men dagens to majoritetseiere, Motorola og familieselskapet Kazickas vil fremdeles være eiere i selskapet, og dele på de gjenværende 45 prosent av aksjene. Omnitel er Litauens eldste og største GSM-operatør med over 140.000 kunder, mot Bite GSM sine 90.000.

Begge kjøpene krever litauiske myndigheters godkjennelse før de blir gjennomført, men ifølge Mart Nurk i Telia ble kjøpene gjennomført med så kort mellomrom at en så langt ikke har fått signaler om hva myndighetene vil gjøre i denne saken.

Telias apetitt på Litauisk telekom bunner i landets store vekstpotensial. På mobiltelefoni alene er penetrasjonen fire prosent i dag, mens den i de andre nordiske landene ligger på over 40 prosent. Omnitel venter å øke kundemassen med over 50.000 det siste halvåret til 200.000 ved første årsskifte.

Til toppen