Telia kan kjøpe Enitel

Et restrukturert Enitel frister Telia. Selskapet kan komme til å kjøpe tilbake selskapet som i desember 1999 ble solgt til Enitel for to milliarder kroner. Prisen nå blir trolig mye lavere.

Det er Enitel-ledelsen som nå leter etter en ny eier av Enitel etter restruktureringen, noe som kan være avgjørende for om selskapet kan eksistere videre eller ikke.

Leder i gjeldsnemda til Enitel, Knut Ro sier selskapet vil fortsette i en eller annen form. Hvilken er det ennå vanskelig å si men begge har svært dårlig tid på seg. En, kanskje to uker er deadline for en løsning. Ett forslag er å flytte driften i Enitel ut i et nytt selskap som fortsetter som teleselskapet Enitel.

Dagens Næringsliv skriver onsdag at ikke bare Telia AB, men også TDC kan tenke seg å gå inn på eiersiden i det nye Enitel, uten å måtte ta ansvar for gjelden på 3,9 milliarder kroner, i det minste ikke i dagens form.

Men verken Telia eller TDC vil bekrefte at de er interessert og presseansvarlig Madeleine Pilati, sier til Dagens Næringsliv at selskapet følger utviklingen.

Administrerende direktør i Enitel, Svein Berntsen, sier at det trolig foreligger et bud på Nordsjøvirksomheten i løpet av uka, noe som alene kan gi mellom 100 og 200 millioner kroner i kassa.

Ifølge Ro er problemet i selskapet nå hvor mye penger selskapet trenger og hvor pengene skal komme fra. Han sier at det tar minst noen dager før en kan komme fram til en skisse, noe som blant annet er avhengig at bankene og obligasjonseierne gir driftsselskapet nok penger til at en kan drive videre.

En av løsningene Ro har arbeidet med er å flytte hele virksomheten ut i ett nytt selskap som overtar ansatte og eierandeler, men en slik løsning må bankene akseptere, og nye eiere må bidra med kapital.

En rekke kraftselskap er aksjonærer i Enitel og skal være interessert i å fortsette dagens samarbeidsavtale med nye Enitel, som betyr at selskapet får tilgang til kraftselskapenes nasjonale telenett. I dagens avtale heter det at om selskapet går konkurs, så kan kraftselskapene ta tilbake sin infrastruktur, men kraftselskapene er altså positive til ett nytt selskap.

Til toppen