Telia kan kreve nye konsesjonsvilkår

- Dersom myndighetene gir NetSystem tilgang til Telenor Mobils nett er det en helt ny situasjon for oss. Vi føler at det vil være en betydelig endring i rammebetingelsene i forhold til da vi vurderte konsesjonsvilkårene på GSM-1800, sier administrerende direktør Bjørn Formo i Telia Norge til digi.no.

Uttalelser fra danske og norske telemyndigheter trekker i retning av at NetSystem har satt fingeren på en viktig konsekvens av den dereguleringen av telesektoren vi ser i Europa. Selskapet vil trolig få anledning til å selge mobilabonnenment uten selv å bygge ut et mobilnett. I stedet vil de bruke infrastrukturen til NetCom og Telenor Mobil i Norge og til Sonofon i Damnark.

Dette setter Telia i en spesiell situasjon, da selskapet er pålagt å bygge ut GSM-nett for et betydelig beløp før de kan få tilsvarende tilgang til Telenor Mobil og NetCom sine nett.

- Telia er som kjent i en prosess hvor vi revurderer vår satsing i Norge. Den siste utviklingen kompliserer disse vurderingene ytterligere. Dersom det blir pliktig adgang til de etablerte nettene så er det en helt ny situasjon for oss. Vi føler at det vil være en betydelig endring i rammebetingelsene i forhold til da vi vurderte konsesjonsvilkårene på GSM-1800, sier adm. dir. Bjørn Formo i Telia Norge til digi.no

Formo minner om at det i dag er to mobilnett i Norge og at myndighetene har invitert Telia til å bygge ut ett nett til.

- Det er viktig at vi har incentiver til å bygge ut dette nettet, sier Formo.

På spørsmål om det vil være aktuelt å be om endringer i konsesjonen, svarer Formo slik:

- Det er for tidlig å kommentere en slik situasjon, men dersom NetSystem kan få tilgang til mobilnettene uten å bygge et eget nett, vil det være underlig om Telia er pålagt en slik utbygging.

Også en frekvensavgift vil virke inn på rammebetingelsene til Telia. Bjørn Formo har forståelse for at myndighetene utreder metoder for å regulere frekvensbruken.

- Jeg forstår at myndighetene trenger et virkemiddel for å regulere frekvensbruken. De bør likevel ikke gjøre dette til en inntektskilde for Staten. En eventuell frekvensavgift må ikke være så stor at det går utover viljen til å bygge ut stadig bedre mobildekning med flere tjenester til kundene, sier Formo.

Til toppen