Telia satser stort på kjappe tomater

Merverdiene skal skapes ved kombinasjon av mobilt internett og CRM

Telia er åpne for en børsnotering eller ett aksje-nedsalg av sine mobile internettportaler. Dette sier Teliasjef Jan-Åke Kark i et intervju med svenske Reuters.

Selskapet har imidlertid ingen umiddlebart forestående planer om å aksjonere på denne siden av årsskiftet.

Kark mener at verdiene av Telias portaler ligger i selve varemerket, kreativiteten og de ansattes kompetanse. En annen avgjørende faktor er ikke minst mulighetene Telia og de ulike portalene har til effektivt å utnytte kundebasene som er opparbeidet i forbindelse med ett eget spesialutviklet CRM- ( customer relationship managment ) system.

"Når alle delene er på plass kan vi gå på børs uten å erobre verdien i selskapene. Vi utelukker ikke muligheten for å notere internettportalene", sier Kark til Reuters.

Idag har Telia varemerkene, forskning, utvikling og kompetanse på plass, i henhold til Kark. Telia arbeider videre med utviklingen av kundehåndteringssystemet (CRM) som skal være klart i begynnelsen av neste år.

"Om markedet og interessen er der, og om vi virkelig vil gjennomføre ett slikt nedsalg så kan vi gjøre dette etter årskiftet", sier Kark videre i intervjuet.

Telias mobile internett portaler, Speedy Tomato, Telias første WAP-portal MyDOF og Halebop.com er en viktig del av Telia Mobils strategi. MyDOF har idag 14.000 brukere, Halebop.com - hvor Telia eier 40 prosent og Oracle eier resten, passerte nylig 150.000 brukere pr. uke.

Den siste mobile internettportalen, Speedy Tomato, skal lanseres i Storbritannia, Danmark og Finland innen årskiftet. Telia Mobil har også identifisert Tyskland, Frankrike, Italia og Spania som andre prioriterte markeder.

Telia håper at Speedy Tomato kommer til å ha mellom fire og fem millioner brukere innen utgangen av 2002.

Blant Telias europeiske konkurrenter er i første rekke finske Soneras mobile internettportal, Zed, som idag har 700.000 brukere. Teliassjefen er imidlertid ikke urolig for å komme bakpå i konkurransen.

"Vi er den eneste operatøren som kan tilby 60 til 70 ulike tjenester via våre portaler", sier Kark.

Soneras ZED forventes å omsette for ca 10 mill euro i år. Denne omsetningen skal etter planen øke til 50 mill i 2001. EBITDA ventes ikke å nå breakeven før 2003. Den langsiktige EBITDA-marginen for Zed forventes å ligge på 20 prosent.

Telia satser også kraftig på bredbåndsområdet når konsernet nå skal fokusere sin virksomhet. For å støtte strategien utvikler Telia sin første bredbåndsportal, Zon. Denne skal lanseres i løpet av fjerde kvartal i år.

"Zon kommer bli sterkt personifisert. Brukerne skal selv i stor utstrekning ha mulighet til å skreddersy informasjonen etter sine ulike interesser. Jeg vet imidlertid ikke eksakt hvilke tjenester som kommer til å inngå, men portalen kommer til utvikles konstant", sier Kark.

Telia satser store ressurser innen både mobil og bredbånd for å ta en bit av det økende markedet innen mobilt Internett. Handel via mobiltelefoner, såkalt m-handel, spås å øke i Vest-Europa til 51,2 mrd dollar i løpet av 2004 fra 37,7 mill dollar i år, ifølge analytikerne i International Data Corp (IDC). IDC forutser også at antallet mobiltelefonbrukere i Vest-Europa kommer til å øke til 300 mill i 2004 fra 200 mill i år.

Til toppen