Telias børsnotering kan bli utsatt

Dersom markedet vurderer Telia-aksjen til mindre enn 70 kroner, blir den ingen børsnotering ifølge den svenske næringsminister Bjørn Rosengren. Samtidig sier den nyutnevnte styreleder i Telenor, Eivind Reiten at Telenors børsplaner ikke påvirkes av prisutviklingen på Telia-aksjen.

Dersom markedet vurderer Telia-aksjen til mindre enn 70 kroner, blir den ingen børsnotering ifølge den svenske næringsminister Bjørn Rosengren. Samtidig sier den nyutnevnte styreleder i Telenor, Eivind Reiten at Telenors børsplaner ikke påvirkes av prisutviklingen på Telia-aksjen.

Rosengren bekrefter dermed at prisen er avgjørende for om Telia tas på børs i sommer eller ikke. Om prisen på Telia-aksjen ender under prisintervallet på 70-92 kroner som tidligere er satt av næringsdepartementet, vil børsnoteringen bli utsatt, bekrefter Rosengren overfor den svenske avisen Dagens Nyheter.

Prisene påvirkes i stor grad av den generelle prisutviklingen på teleaksjer i markedet, og ifølge beregninger gjort av Dagens Nyheter var verdien på Telia-aksjen under 70 kroner mandag.

Dette vil imidlertid ikke påvirke børsplanene til Telenor, sier nyutnevnt styreleder, Eivind Reiten til NRK.

Reiten avviser at om Telia ikke børsnoteres i sommer, vil dette få konsekvenser for Telenors børsplaner senere i høst.

- Vi må selvsagt hele tiden være oss bevisst de svingningene som skjer i IT- og teleaksjemarkedet, men så langt kan jeg ikke se på det som skjer nå som noe annet enn svingninger i et nervøst aksjemarked, sier Reiten til NRK.

Til toppen