Testing øker nettstedytelse med 400 prosent

En oppsummering av over tusen erfaringer med nettsteders bruk av ActiveTest fra Mercury Interactive, viser at ytelsen i gjennomsnitt er økt med 400 prosent på mindre enn fire uker.

ActiveTest er en web-basert tjeneste som utsetter et nettsted for belastningstester med Mercury Interactives verktøy LoadRunner. Tjenesten tilbys i samarbeid med Internett-tilbydere verden over, og kan simulere mange hundre tusen samtidige individuelle brukere med varierende geografisk fordeling. Testingen viser blant annet hvor mange samtidige brukere nettstedet tåler, og hva som er terskelverdien som varsler at et sammenbrudd er nært forestående.

Testingen legges opp i forhold til det nettstedet tilbyr. Alle transaksjoner og tjenester på nettstedet kan simuleres, og ulike testsekvenser kan legges opp for å finne fram til sårbarheter. Rapporter fra testingen legger grunnlaget for å justere bestanddeler som database, applikasjonstjener og webtjener både hver for seg og i forhold til hverandre.

På den pågående messen Internet World i New York har Mercury Interactive offentliggjort rapporten Common Web Site Problems Identified by ActiveTest. Rapporten er tilgjengelig som "white paper" fra selskapets nettsted.

Rapporten oppsummerer erfaringer fra over tusen kjøringer av ActiveTest mot forskjellige nettsteder.

De viser blant annet at nesten ingen nettsteder tåler noe i nærheten av den belastningen designerne forventet. Et gjennomsnittlig stort nettsted tåler bare 15 prosent av den forventede belastningen. Bare 30 prosent kan håndtere mer enn 30 prosent av det de tror de har kapasitet til. 98 prosent av alle nettsteder antas å ha et kritisk problem med skalerbarheten.

På grunnlag av tre til fem tester med ActiveTest fordelt på typisk fire uker, lot det seg gjøre å forbedre ytelsen på nettstedene med 400 prosent, i gjennomsnitt.

Den største av testene som ble kjørt, simulerte 1,35 millioner samtidige brukere.

Ytelsesproblemer kan stamme fra nær sagt hvor som helst, selv om de ulike komponentene, altså databaser, applikasjonstjenere, webtjenere og så videre, hver for seg er robuste og skalerbare. Problemet ligger i at tjenestene er så kompliserte, og brukeratferden så mangfoldig, at det helhetlige tilbudet må testes grundig og justeres før man kan være sikker på at ytelsen er på høyde med utfordringene i det virkelige liv.

Typiske symptomer på alvorlige ytelsesproblemer ifølge Mercury er lange responstider hos brukeren, overdreven belastning på prosessorene, minnelekkasjer, for mange åpne forbindelser, lange køer, for mange tabelloppslag, for mange tilfeller av stillstand i databaser, mottak av feilaktige data hos brukeren, og http-feil.

Rapporten forteller at dynamiske nettsteder med intens bruk av databaser er spesielt utsatt for ytelsesproblemer. 25 prosent av alle ytelsesproblemer kan føres tilbake til feil knyttet til ineffektiv design av databaser med påfølgende indekseringsproblemer, fragmentering av data, ukoordinert statistikk eller overtunge applikasjoner.

Feilkonfigurerte og underdimensjonerte webtjenere står for 20 prosent av alle ytelsesproblemer. Mercury advarer spesielt at det å kombinere web- og applikasjonstjener på samme maskin, eller bruk av Active Server Pages, er to forhold som raskt sluker alt maskinen har av kraft og ressurser. I noen tilfeller har årsaken til overdreven bruk av prosessorkraft vist seg å være dårlig programmerte bibliotekrutiner (DLL-er).

Andre kilder til ytelsesproblemer er dårlig håndtering av sikkerhet, nettverksproblemer, ofte knyttet til forbindelsen mellom serveren og Internettet, dårlig konstruerte applikasjoner generelt, og feilaktig konfigurert eller utilstrekkelig dimensjonert maskinvare.

Mercury anbefaler at man foretar utførlig ytelsestesting av store nettsteder før man setter dem i produksjon, slik at man unngår å få så mange brukere at markedet trekker seg i avsky på grunn av manglende tilgjengelighet.

Til toppen