Thrane & Thrane bryter avtale med Nera om fusjon

Nera fikk i helgen beskjed om at Thrane & Thrane trekker seg fra avtalen om kjøp av Nera SatCom. Konsernsjef Bjørn Ove Skjeie (bildet) mener det er snakk om avtalebrudd, og vurderer rettslig forfølgelse av Thrane & Thrane.

Det var i august at norske Nera og danske Thrane & Thrane ble enige om å slå sammen sine satellittvirksomheter ved at det danske selskapet kjøpte Nera SatCom. Det nye selskapet ville bli ledende i verden på leveranser av utstyr og mobilterminaler til Inmarsat-systemet.

Planen var at Nera skulle få en eierandel på 40 prosent foruten 235 millioner danske kroner i kontant oppgjør for SatCom-virksomheten sin. Aksjeposten skaffes til veie ved en rettet emisjon mot Nera. Synergiene ved fusjonen er forventet å utgjøre vel 50 millioner kroner i året.

Men i helgen varslet det danske selskapet at en bryter avtalen.

- Vi ser svært alvorlig på at Thrane & Thrane går fra en avtale som de har undertegnet og styregodkjent, sier konsernsjef i Nera, Bjørn Ove Skjeie, og som eksplisitt pålegger dem å arbeide aktivt for fullbyrdelse av avtalen. Skjeie beklager samtidig at det ikke blir noe av den planlagte sammenslåingen. Neras oppfatning er stadig at den planlagte sammenslåing er industrielt riktig.

Nera SatCom vil fortsette som et heleid datterselskap i Nera-gruppen. Nera SatComs administrerende direktør Terje Ask-Henriksen sier at virksomheten nå vil konsentreres om å videreutvikle Nera SatCom som et ledende og lønnsomt selskap med fokus på mobil satellittkommunikasjon.

- Nera SatCom har i mange år vært verdens ledende selskap innen mobil satellittkommunikasjon og den posisjonen akter vi å beholde, sier Ask-Henriksen.

Satsingen på bredbånd-satellitt vil bli videreført med utgangspunkt i foreliggende planer for Nera Bredbånd Satellitt AS.

Thrane & Thrane har ennå ikke kommentert hvorfor selskapet ikke ønsker fusjonen gjennomført.

Til toppen