Tinde slipper å bytte navn

Tidligere Eiendomsnett, nåværende Tinde, slipper å bytte navn. Nærings- og handelsdepartementet har avslått en klage fra en privatperson, som mente hennes navn var beskyttet som fredet slektsnavn.

For slektsnavn som færre enn 500 personer benytter er i utgangspunktet ansett som fredet i Norge, noe som betyr at en ikke kan ta dette etternavnet som en vil. I det minste etter navneloven om en privatperson.

I NRK Forbrukerinspektørene kunne Gry Tinde i april fortelle sin historie om at mens ingen andre personer kan ta hennes etternavn, er det fritt fram for bedrifter.

Derfor kunne Eiendomsnett bytte navn til Tinde, et navn som ble godkjent av Foretaksregistret. Registret sjekker ikke like grundig hvilke andre som bærer navnet enn det Folkeregistret gjør.

- Vi var ikke klar over at Tinde var beskyttet. Det er firmaet som søker navneskifte som er pålagt å kontrollere lovligheten. Likevel er det mulig å ta enkelte navn med dobbel betydning i bruk, sier underdirektør Georg Nervik i Foretaksregisteret, til FBIs nettsted.

- Vi har forholdt oss til de regler som finnes, og Foretaksregisteret har akseptert at vi skiftet navn til Tinde. Vi tør ikke tenke tanken på at vi kan bli pålagt å skifte navn, sa administrerende direktør Frithjof Foss i Tinde til FBI i april.

Tinde klaget på navneendringen til selskapet Tinde til Foretaksregistret, men der ble klagen avvist fordi den kom inn for sent.

Dermed anket Tinde saken inn for, Nærings- og handelsdepartementet
Departementet gir Tinde klagerett selv om klagefristen var utløpt, men om selve saken, navnebyttet, sier departementet at Tindes klage på selskapet Tindes navnebytte ikke tas til følge.

Tinde (tidligere Eiendomsnett) opplyser at en benytter Tinde som et substantiv i betydningen fjelltopp, mens klageren opplyser at en ifølge bokmåls- og nynorskordbøkene fra Univetsitetet i Oslo så er Tinde et substantiv i betydlingen tind/spiss på rive, eller det å tinde en rive (sette tinder på en rive).

I departementets brev heter det at en finner ordet "Tinde", i vanlig språkbruk vil forstås med "fjelltopp" og at det normalt ikke vil oppfasttes som slektsnavn.

Til toppen