Tørke eller angst?

Vi er inne i en ny periode med lav likviditet ved Oslo Børs. Er det bare den dårlige likviditeten som presser IT-aksjene ned, eller er det bekymringer for 1999 som begynner å melde seg i markedet?

De siste tre ukene har stort sett hele IT-sektoren falt tilbake, og de siste dagene har det skjedd samtidig som aksjemarkedet generelt er enda mindre likvid enn vanlig.

Noe av fallet forklares ved at IT-aksjene følger børsen nedover, ganske enkelt fordi også IT-aksjene behandles som norske aksjer selv om omsetningen til flere av selskapene har lite med Norge å gjøre.

Spesielt interessant i den sammenhengen er kursfallet i selskaper som Tandberg, Tandberg Television og ASK. Disse selskapene ser ut til å falle atskillig mer enn sammenliknbare utenlandske selskaper. I den sammenheng kan det også vises til at den teknologi-tunge Nasdaq-indeksen ligger tett oppunder all-time-high, selv om det også her er både vinnere og tapere.

Dette burde bekrefte en hypotese om at enkeltselskaper lider under noteringen på en oljedominert og mindre likvid børs.

For andre tradisjonelle vekstselskaper med virksomhet i Norge, blir ikke den effekten mindre. Selskap som Merkantildata, ARK og NetCom har vist en bedrøvelig utvikling de siste ukene.

Med fortsatt lav oljepris mener vi det kun et tidsspørsmål før det vil vise seg at akkurat dette kursfallet er noe mer enn en "prisingseffekt". Foreløpig er dagspressens dekning av problemene i oljesektoren begrenset til uttalelser fra Harald Norvik om at "nå må det strammes inn". Det skal ikke gå veldig lang tid nå før flere selskaper merker hva det betyr at den største næringsgrenen i Norge - etter offentlig sektor - skal stramme inn.

Hva gjør analytikerene da?

Akkurat nå ser det ut til at markedet har priset inn en merkbart lavere vekst neste år enn hva de offisielle estimatene viser oss.

Det er ikke bare dårlig likviditet som hemmer kursutviklingen.

Til toppen