Torstein Moland: Konkurransen i seg selv er ikke målet

I markedet for fast telefoni er det sterk telekonkurranse, mener konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen. Han mener det beste beviset på det er at det hver uke er 6-8000 telefonikunder som bytter fast forvalg.

I en rapport som Post- og teletilsynet la fram i mai heter det at tilsynet mener at det ikke er virksom konkurranse i markedet for fasttelefoni. Telenor skriver i sin egen presentasjon av halvårstallene at det fortsatt er sterk konkurranse i markedet.

Finansdirektør i Telenor, Torstein Moland, mener at det er Telenor som har de korrekte beskrivelsen av markedet. Spørsmålet er kanskje hva en ser på når en skal finne ut om et er konkurranse eller ikke, og det er jo om sluttbrukerne får gode og rimelige tilbud. Konkurransen i seg selv er ikke målet, sa Moland da Telenor onsdag la fram sine halvårstall.

Konsernsjef Tormod Hermansen mente at det faktum at mellom 6000 og 8000 telefonikunder byttet teleleverandør hver uke, talte for at det var konkurranse.

Han mente også at Telenor hadde presentert et godt tilbud til konkurrentene på telefonabonnement, uten at så veldig mange har benyttet seg av det.

Hermansen bekreftet at Telenor nå vurderte om andre selskap skulle få tilgang til Telenors telefonabonnement utenfor LLUB-løsningen, og kunne selge dette som eget abonnement. Han utelukket ikke at Post- og teletilsynet i sine beregninger også inkluderte telefonabonnement, og at det da ville slå ulikt ut.

- Å tilby telefontjenester mot massemarkedet er ikke helt enkelt økonomisk sett. Vi som har aksessnettet har en annen posisjon enn de som ikke har eget aksessnett, medgav Hermansen, som også sa at det var land i Europa der konkurransesituasjonen var helt annerledes og dårligere for forbrukerne enn i Norge.

Ifølge teknologidirektør Berit Svendsen, vil innføringen av delt aksess i oktober gi andre operatører en mulighet til å tilby blant annet ADSL til en lavere innsatsfaktor, men hvordan dette vil slå ut i prisnivået i markedet var opp til det enkelte selskap, sa hun.

Til toppen