Trådløst nett i Akershus-skole

På Nesodden videregående skole utstyres elever og lærere i tre klasser med bærbare PC-er, og skolen med et trådløst datanettverk.

Satsingen skal ha en samlet verdi på nesten tre millioner kroner. Utstyret leveres av IBM og Gemsys.

I en pressemelding heter det at prosjektet er et samarbeid mellom utdanningsdirektøren i Akershus fylkeskommune, Nesodden videregående skole og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved Universitetet i Oslo.

ITU vil være ansvarlig for kompetanseutvikling av elevene, og en forskergruppe fra universitetet vil følge opp ulike deler av prosjektet.

Målet er å undersøke hvordan bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan være med på å stimulere og fremme elevenes læring og hvordan ulike teknologiske hjelpemidler bidrar til å skape et fleksibelt og informasjonsrikt læringsmiljø.

Erfaringene ventes å gi verdifull informasjon for videre satsing på IKT i opplæringen - ikke bare for utdanningssektoren i Akershus, men også for skoler i hele landet, heter det videre.

Til toppen