Trekker ADSL-modem tilbake

Telia trekker tilbake 7.500 ADSL-modem av typen Ericsson AT 314 på grunn av en produksjonsfeil.

Modemene som var levert har en produksjonsfeil som gjør at de blir overopphetet og brannfarlige, og da velger man å tilbakekalle produktene.

Enkelte Telia kunder må nå vente et halvt år på å få installert ADSL, i hovedsak på grunn av mangel på ADSL-modem.

Alle Teliakunder med brannfarlige ADSL-modem blir kontaktet og vil få nytt modem i mars eller april, skriver Telia i en pressemelding.

Telenor som også er i full gang med montering av ADSL-tilknytninger, bruker ikke Ericssons modem men en annen modell fra den franske produsenten Alcatel.

Til toppen