Trolig vekstkramper på Nasdaq

Det er ikke umiddelbart sikkert at den siste ukens resultatvarseler fra Intel, Motorola og Compaq skyldes avmatning i PC-markedet. Enkelte faktorer peker i retning av at veksten er like sterk som tidligere, men at selskapene har gjort taktiske bommerter.

NASDAQ Composite falt med 28,33 punkter til 1725,16 i går etter at Compaq på lørdag meldte om forventet svikt i omsetningen.

Det var som ventet Compaq som så det største fallet, på hele 8,1 prosent. Kursen på Compaq-aksjer har nå falt med hele 19 prosent siden 2. mars. Intel har falt med 14 prosent.

Det er likevel verdt å merke seg at Nasdaq Composite startet året på rundt 1570, altså er stigningen hittil i år fremdeles på 10 prosent.

Internett-tjenesten TechInvestor refererte i går kveld interessante tall fra analyseselskapet Computer Intelligence om utviklingen i PC-bransjen. I følge analytikerne her er etterspørselen etter PCer fremdeles meget sterk. I januar var salget fra sluttforhandler opp 35 prosent fra året før. I grossistleddet var imidlertid veksten bare 10 prosent.

Amerikanske analytikere mener derfor at Intels advarsel først og fremst skyldes at nettoeffekten av lavere priser og høyere volum er lavere enn man hadde regnet med, men dette skyldes altså primært prispresset, ikke manglende etterspørsel. Begrepet vekstkramper synes mest treffende om tallene fra Computer Intelligence skulle vise seg å stemme.

I følge det samme analyseselskapet er opphopning i grossistleddet et problem som stammer fra avslutningen av fjerde kvartal i 1997, for produsentene har problemet først blitt synlig nå, på et tidspunkt hvor man regnet med å få inn nye ordre.

Samtidig viser det seg at Compaq sitter inne med et voldsomt lager med Pentium og Pentium Pro PCer. Computer Reseller News melder at Compaq sitter på 200.000 enheter (ja tohundre tusen), mens IBM har 46.000 og HP 9.500 PCer på lager.

Denne opphopningen finner sted samtidig som selskapene foretar sitt kvartalsvise utsalg av PCer. Compaq antas nå å ha volumer på lager tilsvarende fem til seks ukers etterspørsel, men selskapet tidligere har annonsert at man siktet mot et lager på rundt to ukers etterspørsel.

Selv om etterspørselen har vært meget sterk i januar måned, sitter altså de største aktørene i lagersituasjoner som gjør dem ekstra sårbare for en eventuell avmatning i etterspørselen.

Mens Compaq, Intel, Microsoft, Dell og Sun alle sammen falt på børsene i går, ser det ut til at investoren kjøper seg opp i Internett-relaterte aksjer. Både Infoseek, Excite og Amazon så rundt 10 prosent kursstigning i løpet av mandagen.

Til toppen