Truer internettets pålitelighet

Forskere i Ohio mener at kommersielt motiverte topologiløsninger gjør internettet mer sårbart enn hittil antatt.

En gruppe forskere knyttet til avdelingen for geografi ved Ohio State University har de siste årene gjort seg bemerket gjennom analyser av forhold knyttet til det amerikanske internettets topologi. På vårparten kunngjorde de blant annet en oversikt over hvilke amerikanske byer som har de beste internettforbindelsene. Rangeringen var slik: Chicago, Washington, Dallas, Atlanta, New York, San Francisco og Los Angeles.

Nå har gruppen, denne gangen under ledelse av Tony H. Grubesic, gått videre med et forsøk på å finne ut sammenhengen mellom topologi og sårbarhet. Rapporten deres skal trykkes i februarnummeret (2003) av Telematics and Informatics, men er for lengst lagt ut på nettet: A geographic perspective on commercial Internet survivability.

Denne artikkelen er ingen endelig rapport over gruppens arbeid, men gjør rede for en første simulering av følger av tenkte katastrofer, basert på en forholdsvis enkel metodikk. Emnet er en undersøkelse av nettverkstopologien til det kommersielle Internettet, med fokus på evnen til å overleve katastrofer.

Forskerne gjør rede for hvordan kommersielle hensyn har gitt store deler av den amerikanske infrastrukturen en topologi som strider mot de opprinnelige prinsippene om mest mulig desentralisering, der det ikke er så viktig om en node faller fra, fordi det alltid skal være mange alternative ruter for informasjonsflommen. I stedet for tette masker, er topologien mer preget av det forskerne kaller "nav og eiker". Årsaken til dette er enkel: Det er denne topologien som er rimeligst å etablere.

Særlig er nettverkene til de største tilbyderne preget av denne strukturen, mener forskerne, og nevner spesielt AT&T og GTE. Simuleringen deres tyder på at hele nettverket til GTE bryter sammen der som 7 av 14 nav faller ut. AT&T-nettet faller ut av Internettet ved bortfall av 8 av 14 nav.

Ved katastrofer rammer ikke nav-strukturen verst i selve navet, der andre tilbydere kan gå inn med tilstrekkelige ressurser til at trafikken omdirigeres. Problemet er størst i eikenes endepunkter, der slike alternativer ikke finnes. I mange amerikanske byer er det et faktisk monopol på internettilgang.

Her bekrefter Ohio-forskerne en rapport fra det amerikanske vitenskapsakademiet National Academy of Science om internettrafikken i og gjennom New York City under terrorangrepet 11. september i fjor, der de byinterne forbindelsene lot seg gjenreise på få minutter.

Les også

Ohio-forskerne peker på at det er ekstremt å tenke seg at noder i byer som Chicago, New York, Washington og San Francisco skulle falle ut samtidig. De peker også på at AT&T og GTE er ekstreme tilfeller. 11 andre USA-omfattende nettverk har på langt nær den samme sårbarheten.

Likevel mener forskerne det er grunn til å advare at kommersielt motiverte topologiske forhold kan være i ferd med å undergrave internettets evne til å fungere under katastrofer.

Gruppa vil fortsette sitt arbeid gjennom forfinede modeller som tar hensyn til flere forhold, og som kan gi bedre simuleringer av katastrofers følger for forbindelser og trafikk. Et forhold de bør ta spesielt hensyn til er en av de sentrale erfaringene fra New York: Populære nyhetstjenester fikk tidoblet trafikk under terrorangrepet. Katastrofer vil selv bidra til å øke internettrafikken, og denne faktoren vil forsterkes etter hvert som Internett bærer stadig flere meldingstjenester og betjener stadig flere mobile terminaler.

Avslutningsvis peker gruppen på at AT&T allerede er i ferd med å forbedre sitt nettverk, med tanke på å øke dets evne til å fungere under katastrofer.

Til toppen