Trustix brannmur utvidet fra tre til fire soner

Det norske Linux-selskapet Trustix har oppgradert brannmuren XSentry til versjon 1.5. Viktige nyheter er håndteringen av fire i stedet for tre soner, og virtuelt privat nett.

XSentry fra Linux-selskapet Trustix i Trondheim er kjent for sitt enestående brukergrensesnitt, der du tegner en grafisk skisse av hvordan du ønsker at brannmuren skal fungere. Programmet sørger for å oversette denne skissen til et koherent regelverk.

- Tidligere delte vi verden i tre soner, og hadde en demilitarisert sone i tillegg til det beskyttede lokalnettet på den ene siden, og det åpne Internettet på den andre, forklarer salgsansvarlig Frode Gerhardsen. - Nå er det lagt til en sone til, slik man kan ha to demilitariserte soner, eller to lokalnettsegmenter, for eksempel elever og administrasjon i en skole, på den samme brannmuren.

VPN - virtuelt privat nett - er en annen nyhet i denne oppgraderingen. VPN-utgangen settes opp i den samme skissen som definerer hele brannmuren.

En tredje nyhet er fjernadministrasjon av brannmuren, på en måte som også tillater outsourcing.

- Vi har erfaring med en ASP-løsning der 50 brannmurer kan driftes fra det samme web-formidlede verktøyet, sier Gerhardsen.

Fire soners utgaven av brannmuren er priset til rundt 30.000 kroner. En utgave med bare to soner kommer på 10.000 kroner.

Målgruppen, ved siden av ASP-ere som kjører brannmurer for sine kunder, er små og mellomstore bedrifter.

Til toppen