TTI med sterk tro på Travan NS

Datalagringsselskapet TTI har meget stor tro på markedspotensialet til Travan NS. Selskapets toppsjef Ernest H. Wassmann tror selskapet kan vise sorte tall i løpet av de nærmeste to kvartalene.

Datalagringsselskapet TTI (Tecmar Technologies Incorporated) har sett en tragisk utvikling etter børsnoteringen ved Oslo Børs tidligere i år. Siden børsnoteringen er selskapet snudd på hodet og nå er ledelsen på sjarmoffensiv i Oslo.

Da selskapet ble børsintrodusert i Oslo var det etter at Transitional Technologies Inc. med virksomhet i USA og Storbritannia hadde kjøpt Tecmar etter at dette selskapet hadde slitt meget tungt. Gamle TTI var distributør av ulike løsninger for lagringsbransjen mens Tecmar solgte DDS og Travan båndstasjoner.

Nå er de gamle TTI-selskapene solgt ut - tildels med betydelige tap - og virksomheten skal snus til en rendyrket fokus på Travan NS-teknologi.

- Transitional Technologies så et betydelig fall i inntektene, og selskapet hadde ikke produkter som var verdiskapende for våre kunder. Derfor har vi nå solgt selskapet sier CEO, Ernest Wassmann til digi.no. Wassmann fulgte med inn i TTI fra gamle Tecmar.

TTI tapte 7,8 millioner dollar på salget av TTI og har tatt restruktureringskostnader på 4,5 millioner dollar på sin amerikanske virksomhet i andre fiskale kvartal 1999 (avsluttet 31.juli i år).

Omsetningen i andre kvartal ble 11,2 millioner dollar, hvorav 5,2 millioner kom fra Tecmar. Bruttomarginen hittil i år har vært på 16,5 prosent for selskapet under ett, hvorav 13,9 prosent for Tecmar.

Finansdirektør Robert Zeberlein sier til digi.no at bruttomarginen på salg av Travan NS-produkter hittil i år har ligget på rundt 20 prosent.

- I det tallet ligger det høye faste kostnader i produksjonen som tilsier at med økende volumer kan vi ta inn minimum tre prosent bare her, sier Zeberlein.

På sikt tror Wassmann og Zeberlein at selskapet på sin Travan-virksomhet kan få marginer og vekstrater på nivå med resten av bransjen, uten at de vil tallfeste noe marginmål.

Optimismen begrunner Wassmann med at Travan NS er etablert som en "industristandard" som støttes av flere større aktører (Tecmar, Imation, Seagate og Tandberg Data). Samtidig mener Wassmann at produktet er som skapt for Wintel-markedet, spesielt NT-servere.

Det er spesielt kostnadsfordeler i forhold til Tandberg Datas SLR og bedre teknologi enn DAT/DDS og 8mm som skal bidra til produktets suksess.

- Travan NS koster det halve av sammenliknbare SLR-produkter, sier Wassmann. Han er heller ikke bekymret for at teknologien ikke kan levere produkter som har høyere kapasitet enn dagens Travan NS 20.

- Vi kommer til å lansere NS36 i løpet av få måneder, og det er mye mer å gå på teknologisk.

- Hvordan skal dere øke kapasiteten på Travan NS?

- Vi tar i bruk en PRML-teknologi, dernest har vi muligheten både til å bruke bedre båndteknologi og til å bruke servo-teknologi for å øke kapasiteten på fremtidig produkter, sier Wassmann.

Han vil ikke kommentere spørsmål om PRML-teknologien som skal brukes i nye produkter er utviklet av Tandberg Datas samarbeidspartner Overland Data, men sier at selskapet vil komme med en nyhet 27. oktober som vil besvare spørsmålet.

Wassmann sier også til digi.no at det vil komme automasjonsprodukter i løpet av høsten, som trolig vil bli presentert på Comdex-messen i november.

Selskapet har ifølge Wassmann en hovedutfordring i dag, nemlig markedsføring av Travan NS. Fokus legges i dag på potensielle OEM-ere. TTI har i dag Travan NS til vurdering hos blant annet Compaq, Hitachi, Toshiba og Sun.

På spørsmål om ikke selskapet vil bli skviset mellom markedsleder DAT/DDS og SLR fra Tandberg Data, svarer Wassmann at SLR er et for dyrt produkt for dette markedssegmentet og at selv med nye DDS4 har denne teknologien ikke lenger det samme potensialet.

- Tandberg Data har pratet om dette markedssegmentet i seks år, de kommer til å prate om det i seks år til. Så langt har de ikke nådd sine mål, og jeg kan ikke se at de vil klare det nå heller, sier Wassmann til digi.no.

Til toppen