TV-bransjen blir politi og påtalemyndighet

Den skandinaviske TV-bransjen angriper satellittsnikene som selger og markedsfører piratkort og sender i ulovlige kabelnett. Scandinavian TV Organisations against Piracy (STOP) prøver å angripe snylterne ved å vifte med anmeldelser og bøter.

Ifølge en pressemelding fra organisasjonen STOP har aktørene i TV-bransjen bidratt til over 90 anmeldelser i forbindelse med bruk av ulovlige TV-smartkort og ulovlige TV-sendinger formidlet gjennom sendinger i kabelnett. 800 personer skal ha blitt bøtelagt og det store kuppet for bransjen var da en 41 år gammel sørlending ble dømt til åtte måneders fengsel og inndraging av 1,9 millioner kroner for salg og markedsføring av ulovlige TV-smartkort.

Det er satellittkonkurrentene Canal Digital og ViaSat som går i bresjen sammen med de fire store Tv-kanalene i Norge (gjennom Norwaco) og SF Vision, Elektronikkforbundet og Norges Kabel TV forbund som står bak organisasjonen. TV-bransjen beregner tapene til rundt 100 millioner kroner årlig i Norge, en halv milliard totalt i Norden. Det finnes avdelinger av organisasjonen i alle de fire nordiske landene.

Nå starter en kampanje for å samle et nettverk av installatører, Tv-forhandlere og verksteder for å spore opp dem som driver ulovlig i bransjen, samtidig som man støtter opp om aktører som driver med lovlig virksomhet. Egne STOP-emblemer deles ut til forhandlere og verksteder og en egen tipstelefon blir opprettet for publikum, samtidig som det er lagt ut informasjon på nettet.

Det er først og fremst piratkortene, som tar inn TV-kanaler uten at man har betalt, men også mindre kabel-selskaper prøver seg på piratsendinger. Det er først og fremst pusjerne av de ulovlige kringkastingssendingene STOP er ute etter. Organisasjonen kan også tenke seg å gå etter brukerne hvis kampanjene ikke viser seg å ha ønsket effekt

- Organisasjonen vil arbeide for at det til enhver tid er gode nok lover og regler som hindrer ulovlig bruk av TV-signaler og samtidig bidra til at de som bryter loven blir straffeforfulgt, sier advokat Kjell Torkildsen i STOP. Han er svært fornøyd med at dommen mot den 41-årige sørlendingen ble rettskraftig da Høyesteretts Kjæremålsutvalg forkastet et kjæremål fra 41 åringen.

Også på kabel-TV, der eiere av kabel-TV-nettet har distribuert TV-kanaler uten avtale med rettighetshaverne, har det vært dommer. Et selskap i Halden ble nylig dømt til å betale en bot på 120.000 kroner, og daglig leder fikk fengselsstraff.

Til toppen