TV-kanal satser på inkubatorselskap

TV 2 Invest satser på inkubatorvirksomhet sammen med Campus Kjeller og Forskningsparken i Oslo. Første prosjekt er match av investorer og gründere på Internett.

Gjennom det heleide datterselskapet TV 2 Invest AS går nå TV 2 inn i inkubatorselskapet VentureLab AS.

- Vi ser på TV 2 Invest som en strategisk eier i selskapet, sier Thorvald Steen i VentureLab AS til digitoday.no, og anser det som attraktivt både for gründere og investorer at TV 2 nå kommer inn på eiersiden.

- I tillegg bidrar dette til at vi får løftet myVenturelab com opp til operativ drift, legger han til.

TV 2 Invest kjøper en andel på 12 prosent i selskapet gjennom en emisjon. Fra tidligere er blant annet Campus Kjeller, Forskningsparken i Oslo og andre private investorer inne på eiersiden i selskapet. Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond har også bidratt til etableringen gjennom ytelse av tilskudd.

VentureLab AS skal utvikle og drifte myVentureLab.com, som omtales som Norges første virtuelle inkubator. Selskapet skal her samarbeide med offentlige og private organisasjoner i å utvikle det de ønsker skal bli det beste nettstedet for norske gründere og private investorer.

Tanken er altså å utvikle et møtested for investorer og gründere på Internett. Ved en eventuell match av investorer og gründere vil VentureLab sitte igjen med en mindre eierandel i oppstartselskapet.

Tjenesten skal i første rekke rette seg mot teknologi - og kompetansedrevne prosjekter i alle bransjer, der fellesnevneren er behovet for kapital og kompetanse for å komme videre.

- Automatisering og elektronisk håndtering av forretningskritiske momenter vil i praksis føre til at vi kan håndtere også mindre prosjekter, fortsetter Steen.

myVenturelab.com vil kreve inn en mindre avgift av investorer og gründere ved registrering for å forsikre seg om deltagernes seriøsitet i oppfølgningen av prosjektene.

- For større prosjekter vil vi også kunne bistå med rene konsulentoppdrag som vi fakturerer på tradisjonelt vis eller tar betalt i eierandeler, sier Steen til digitoday.no.

Til toppen