TV redder Schibsted

Et meget bra resultat i TV 2 og et ekstraordinært bidrag fra børsnoteringen til SOL, gjør at resultatet til Schibsted var bedre enn analytikernes forventninger.

  • Juss og samfunn

Mediakonsernet Schibsted ASA la frem det beste resultatet i selskapets historie. Det gode resultatet skyldes et godt annonseår i tillegg til engangsposter i tilknyttede selskaper. Det er først og fremst et ekstra ordinært godt TV 2 resultat og engangsinntekter i forbindelse med Scandinavia Online børsnoteringen.

Schibsted fikk et resultat på 950 millioner kroner før skatt i 2000, mot 114 millioner kroner i 1999. Driftsresultatet økte fra 172 millioner i 1999 til 537 millioner ved utgangen av 2000. Schibsted regnskapsførte 70 millioner kroner på sin eierandel på 33 prosent i TV 2, mens selskapet eierandel i Scandinavia Online på 34,6 prosent trekker resultatet ned med 172 millioner kroner.

Et godt annonseår gir sterke tall for både VG og Aftenposten, mens VG stadig øker opplaget, opplevde Aftenposten at opplaget gikk ned ifjor. Totalt bidrar Schibsteds avis-satsing med 450 millioner kroner i konsernregnskapet for år 2000. TV og film pynter Schibstedresultatet med 78 millioner kroner, mens multimediebiten taper 113 millioner, tross TV 2s rekordresultat.

Selskapet vil fortsatt satse på nye medier. Men til tross for et godt annonsemarked også på Internett, taper Schibsted penger på nettavisene. Mens annonseinntektene økte med 69 millioner til 181 millioner i 2000 ble det samlede driftsunderskuddet for nettavisene 87 millioner kroner.

Selskapets satsing på den tyske gratisavisen 20 Minutter har kostet mye penger. I 2000 tapte 20 Minutter 230 millioner millioner kroner på driften, noe som påvirker Scibstedresultatet negativt med 90 millioner kroner. Ledelsen regner med at 20 Minutter skal være i balanse innen to år (red.anm.: Schibsted eier 41 prosent av 20 Minuter).

Schibsted vil fremover satse på utvikling av nye forretningsområder, og opprettholder ambisjonene om å investere mellom 50 til 100 millioner kroner innen telekom-tjenester, og lanseringer av 20 Minutter i flere europeiske storbyer.

Ved inngangen til det nye året antyder Schibsted en stabil flat utvikling i annonsemarkedet, men venter et sterkere marked igjen i andre halvår.

På presentasjonen i går sa Kjell Aamot følgende om deres eierandel i SOL:

- Jeg synes SOL er et spennende selskap og vi holder alle muligheter åpne. Jeg ser betydelige synergier mellom multimedia og SOL. En avklaring på eierstrukturen vil i komme i løpet av tredje kvartal (red.anm: Schibsted eier 34,6 prosent av SOL).

Til toppen