Tvinger Nextra til balanse

Tormod Hermansen tillater ikke dårligere resultat fra Nextra. Han medgir at utviklingen i Europa har gått tregere enn hva selskapet hadde forventet.

Europa-satsingen til Nextra på internettsiden har blitt betydelig dyrere enn hva selskapet så for seg. Telenors internettsatsing endte med et driftsresultat første kvartal på minus 415 millioner kroner, motsvarende 134 millioner kroner samme kvartal i fjor. EBITDA ble minus 297 millioner kroner, en forverring fra minus 91 millioner. Driftsinntektene økte fra 239 til 407 millioner kroner, dels som følge av økt kundevekst i Norge.

Også i Europa har virksomheten vokst, i hovedsak gjennom oppkjøp, men under sin presentasjon onsdag medgav Hermansen at kostnadene økte mest.

- I år har vi satset på å redusere kostnader, og har skalert ned marginale virksomheter i tillegg til personalreduksjoner.

Målet nå er at virksomheten fremover ikke skal levere dårlige resultat enn i fjor da EBITDA endte på minus 744 millioner for året sett under ett. Nextra har med andre ord brukt opp nesten halve kvoten av underskudd i første kvartal.

Hermansen sa at prognosene for ett og to år siden så betydelig bedre ut enn de gjør nå, og sier at det var vanskeligere enn ventet å få tingene til.

Nå forventer Hermansen sorte EBITDA-tall i løpet av de neste 2-3 årene. - Det er en tung sak å bære dette gjennom, på samme måte som det var tungt å bære gjennom de første mobilprosjektene. I dag ser vi at mobilsatsingen har lykkes. Vi aksepterer uansett ikke en utvikling som bærer ut av den kursen vi har satt.

Hermansen angrer ikke på europasatsingen til Nextra, men tror teknologiskiftet kommer senere enn planlagt. - Vi har også tanker om hvordan vi skal redde verdiene, sier han.

Og skulle den riktige partneren dukke opp er konsernsjefen heller ikke fremmed for et samarbeid.

Til toppen