Tynne klienter sparer også strøm

En undersøkelse gjort for Wyse, tyder på at tynne klienter trekker 7 til 8 watt under arbeid, mot over 80 watt for en typisk PC.

Mange av argumentene for tynne klienter i stedet for PC-er i kontormiljøer, er knyttet til drifts- og eierkostnader. En undersøkelse gjort for Wyse Technology Inc, en global leverandør av tynne klienter, viser at også energisparing er et viktig argument.

Av Desktop Energy Consumption: A Comparison of Thin Clients and PCs går det fram at en typisk tynn klient krever 7 til 8 watt under vanlig kontorarbeid, mot over 80 watt for en PC - begge målt uten skjerm.

En katoderørskjerm krever gjerne rundt 85 watt, mens en flatskjerm nøyer seg med i overkant av 15 watt. Det vil si at for hver PC med katoderørskjerm som erstattes av en tynn klient med flatskjerm, synker energiforbruket med rundt 270 kilowattimer på årsbasis.

Til toppen