Tysk Norman-kontrakt kan gi 15 millioner

Uttalelser fra konsernsjef Gunell Berdal Wullstein indikerer at kontrakten Norman Data Defense har inngått med tyske LVA kan gi økte inntekter på 15 millioner kroner på et års sikt.

Norman Data Defense meldte tirsdag formiddag at deres datterselskap i Tyskland har inngått en avtale med det tyske forsikringsselskapet Landversicherungsanstalt (LVA) om implementasjon av en tilgangskontrolløsning. Installasjonen, som er basert på Normans tilgangskontrollprogramvare sammen med smartkort, har en verdi på 400.000 tyske mark, eller i overkant av halvannen millioner norske kroner.

Konsernsjef i Norman, Gunnel Berdal Wullstein, hevder at kontrakten vil "bety betydelig økte inntekter" for datasikkerhetsselskapet.

- Norman skal implementere løsningen på hovedkontoret, men selskapet har 14-15 andre distriktskontorer, og i løpet av inneværende og neste kvartal ligger det an til at vi installerer tilgangskontroll på mellom fire og fem av disse distriktskontorene. I et 12 måneders perspektiv tar vi sikte på å ha implementert løsningene i mellom fem og ti av LVAs avdelinger, sier Wullstein, til digi.no.

Hun legger til at det økonomiske potensialet ikke er mindre for avdelingskontorene.

- Gjennomsnittlig kontraktsverdi for de ulike installasjonene ligger på omtrent samme nivå som denne første kontrakten, kanskje litt høyere, sier Wullstein, som er optimistisk i forhold til utviklingen på det tyske markedet.

- For Normans del tipper jeg at det tyske markedet vil være større enn det norske allerede i 1999, sier Wullstein.

Tross i gode utsikter på det norske markedet, har Norman-sjefen ikke endret sitt syn på den økonomiske utviklingen i 1998.

- Jeg står fortsatt ved det jeg har sagt om at vi kommer til å gå i minus i første kvartal. I inneværende kvartal vil vi gå i pluss mens vi i tredje kvartal vil gå i balanse. Siste kvartal vil vi igjen gå i pluss, og vi regner med et positivt resultat for året som helhet, sier Wullstein som sier at selskapet må stramme inn på utviklingssida for å få endene til å møtes.

- Vi har tidligere sagt at vi skal begrense utviklingskostnadene relativt til omsetningen, men nå kan jeg tilføye at det vil være en reduksjon i kostnadene i nominelle kroner, sier Wullstein, som indikerer at kvartalstallene fra selskapet trolig vil bli forelagt markedet rundt 10 mai - muligens noe tidligere.

Til toppen