Tyskere lager datamaskin for lamme

Tyske forskere har klart å lage en maskin som oversetter menneskenes hjernebølger

BBC News skriver om et tysk prosjekt for å tolke hjernebølger og bruke dem til å styre en datamaskin, og at forskerne nå har kommet så langt at de har valgt å frigi både detaljer om prosjektet og bilder av deltakerne. De har også publisert et brev skrevet av en av pasientene i denne ukens utgave av Nature.

For å kontrollere systemet må brukeren kunne kontrollere hjernebølgene sine. For å fange opp disse plasseres to elektroder på størrelse med kontaktlinser på hodet til personen. Dette gjør at systemet kan detektere hjernebølger, som i tur kan sendes til en datamaskin. Ved kun å bruke tankekraft kan brukeren da styre en markør på PC-skjermen. De kan da velge bokstaver tra en oversikt og dermed skrive beskjeder.

- Først må pasienten lære seg å bevisst kontrollere en spesiell type hjerneaktivitet som kalles slow cortical potential, eller langsom hjernebarkpotensial, som alle har, sier professor Niels Birbaumer ved universitetet i Tübingen i Tyskland.

- Dette er langsomme endringer i den elektriske aktiviteten i hjernen. Pasienter som skal lære å kontrollere denne aktiviteten ser sin egen aktivitet på en skjerm ved hjelp av en måler som beveger seg opp og ned, slik at de kan observere den kontinuerlig. Pasienten blir så bedt om å kontrollere måleren og flytte en markør på skjermen.

Pasientene kan skrive på skjermen i opptil ett tegn hvert sekstiende sekund, og ved å bruke bokstaver til å representere nøkkelord kan denne raten drastisk forbedres.

Systemet kan hjelpe paralyserte med å for eksempel kommunisere, eller styre husholdningsapparater.

Til toppen