Uforsonlige fiender er hans venner

En av forutsetningene for framgangen til Lotus de siste årene, er toppsjef Jeff Papows' evne til å være venn med både Microsofts Bill Gates og Suns Scott McNealy.

Forholdet til Microsoft er forretningsmessig, preget av den blandingen av konkurranse og samarbeid som synes å bli mer og mer typisk for IT-bransjen. Papows refererer ofte til samtaler med Bill Gates, og tilskriver disse samtalene æren for at forhold som ellers kunne klemt brukerne i et hjørne, i stedet fører til lite publiserte framstøt for felles standarder.

Der anti-Microsoft-leiren har lett for å drive stillingskrig, søker Lotus forsoning. Et eksempel er at Lotus nekter å velge mellom objekt-standardene DCOM og Corba, men slår fast at det trengs et både/og, og at dette er ingen sak å håndtere.

Om samarbeidet med Microsoft har høy prioritet, og mens forholdet til Sun er preget av det nære personlige vennskapet mellom Papows og McNealy, holder Lotus to av Microsofts øvrige og arge konkurrenter på armlengdes avstand. Lotus støtter for eksempel langt flere funksjoner i Microsoft Internet Information Server enn i Netscapes konkurrerende tjenervare, og akter ikke å bygge inne støtte i Domino til Novell utover NetWare versjon 4.6. (Versjon 5.0 av NetWare er nettopp lansert, og betyr svært mye for Novell.)

Her skylder Lotus hovedsakelig på forhold i markedet. Papows vil ikke investere i plattformer med mindre han kan være hundre prosent sikker på å få igjen det han legger ut, og litt til. Netscape har ikke vunnet tilstrekkelig fotfeste i markedene som interesserer Lotus mest, mens Novell har tapt for store andeler til Windows NT. Det som interesserer Lotus hos Novell, er ikke NetWare, men katalogtjenesten NDS.

Manglende interesse for samarbeid går parallelt med manglende interesse for å konkurrere. Både Netscape og Novell er sterkt engasjert i gruppevare. Men Papows ser knapt andre gruppevarekonkurrenter enn Microsoft, og spår at innen år 2000 vil han og Gates begge ha en 40 prosent andel i dette markedet. Da blir det mindre enn en femdel igjen for Netscape og Novell.

Lotus deler ikke Microsoft-haternes kjærlighet til Linux. Papows forteller at det var en følelsesladd debatt internt om et forslag om å legge Notes og Domino til Linux, og at han til slutt skar igjennom ved å legge ned veto mot Linux.

- Vi har gitt brukerne store verdier ved vår agnostiske holdning til plattformer. Men det er ikke tilstrekkelig med Linux ute på tjenersiden til å rettferdiggjøre investeringen. På den andre siden har vi, i likhet med resten av IBM, tilsvarende støtte til Apache-tjeneren som til Microsoft.

Suns Solaris er Lotus' mest populære Unix-variant. Selskapene samarbeider nært rundt Java og rundt objektutvikling.

Regelen for Lotus synes å være at konkurranse skaper samarbeid, og at svake utfordrere også blir stående utenfor det gode selskap. Netscape og Novell må kjempe hardt på egen hånd hvis de skal oppnå tilstrekkelige med markedsandeler for å få status som både konkurrenter og partnere.

Til toppen