Ukoordinert IT lammet FBI før terrorangrep

Flere FBI-agenter snuste på mistenkelige utlendinger som tok flytimer. Men de kunne ikke søke etter "flight school" i den sentrale databasen.

I flere artikler har den amerikanske avisa San Jose Mercury News en gjennomgang av problemene rundt de sentrale IT-systemene i Washington, og følgene de kan ha fått for terrorangrepene 11. september i fjor.

De føderale myndighetene skal ha brukt 370 milliarder dollar på maskin- og programvare det siste tiåret. Nå går det opp for brukerne og for USAs mest ledende politikere - at mye av dette har vært et stort anlagt sløseri. Nøkkelsystemer har vanskelig for å kommunisere med hverandre, og etterforskere og andre brukere som ønsker å sjekke flere informasonskilder, møter store hindringer. Det har ikke vært noen koordinerende IT-strategi fra sentralt hold.

Datasystemet til det amerikanske samferdselsdepartementet tillater ikke søk etter selv enkle nøkkelord i sine elektroniske arkiver, som blant annet omfatter rapporter om sikkerhetsbrudd. Da Richard Reid ble arrestert for etter å ha prøvd å utløse bomber innfelt i sine sko, var det følgelig umulig å bruke rapportdatabasen for å søke etter "bomb" eller "shoe" for å finne liknende tilfeller.

Søkesystemet i FBIs databaser er noe bedre enn det i samferdelsdepartementet. Men det tillater bare søk etter enkelt ord. Et typisk søk som kunne gjort sitt for å fremme etterforskningen i forkant av terrorangrepene 11. september i fjor, hadde vært kombinasjoner av typen "flight school", siden flere av kaprerne var under oppsikt uavhengig av hverandre, og det ble nedfelt i rapportene at de tok flytimer. Men slike kombinerte søk gir ikke systemet adgang til.

FBIs agenter har heller ikke mulighet for å sende ekstern e-post. Organisasjonen skal ha brukt 1,7 milliarder dollar siden 1993 på en rekke større IT-prosjekter. Det er nå bevilget 400 milliarder dollar i et prosjekt kalt Trilogy, der målet er å gjøre alle baser søkbare og tilgjengelge gjennom et enkelt web-basert grensesnitt. Trilogy skal komme i drift en gang neste år.

Koordinert IT er blant utfordringene som må løses dersom det påtenkte nye departementet for innenrikssikkerhet - Department of Homeland Security - skal bli en realitet fra nyttår.

Myndighetene har avsatt store midler til et program som skal sy de forskjellige systemene sammen, slik at det skal bli enklere å søke, ikke bare med sammensatte nøkkelord eller på grunnlag av enda mer kompliserte betingelser, men også bruke et felles grensesnitt for å søke i mange informasjonsbaser samtidig. Ledende forskere fra blant andre Stanford University er engasjert for å utvikle nye løsninger.

Løsningene krever mer enn bare teknologi. Det er også snakk om å innføre nye måter å tenke på slik at samarbeid på tvers av ulike institusjoner kan bli effektiv. Det er ennå ikke tatt et grundig oppgjør med den kulturen som i 1990 fikk FBI og innvandringsmyndighetene i Immigration and Naturalization Service (INS) til å velge hvert sitt system for å identifisere fingeravtrykk. Det måtte et tilfelle i 2000 der INS slapp fri en morder ettersøkt av FBI, for at FBI skar gjennom og fikk INS med på et opplegg for å slå de to fingeravtrykksystemene sammen - over en periode på fem år, og med budsjetterte utgifter på 200 millioner dollar.

Til toppen