Underskriftskampanje for bedre mobildekning

En bygd i Hordaland har startet en underskriftskampanje for å få bedre mobildekning.

Flere bygder her i landet mangler fremdeles dekning for mobiltelefon. På Lygrepollen i Fusa i Hordaland må bygdefolket opp på et høydedrag for å ringe med mobiltelefonen, skriver NRK Hordaland i dag på sine hjemmesider.

Eli Solstad er én av de to sambygdinger som har startet underskriftskampanje for å bedre dekningen. Hun er urolig over sikkerheten når mobilen ikke virker.

- Dersom det skjer noe er det jo ikke mulig å få tak i hjelp. Her i bygden er det ofte danser og tilstelninger med mange tilreisende. Dersom det skjer noe, må vi til private for å ringe, sier Eli Solstad til NRK.

Telenor selv svarer på kritikken med at det bare er steder med svært få innbyggere og hvor det er uøkonomisk å bygge et sendernett, som mangler mobildekning.

- Egentlig er det vel ikke så mange plasser vi ikke har dekning, men noen områder er det jo, kanskje særlig i fjellområdene. Utbyggingen pågår stadig, og vi håper at det etter hvert skal være så få mørke flekker som mulig, sier informasjonssjef Lars Hauge i Telenor Vest til NRK.

Til toppen