Ungdom skyver nettbruk mot nye høyder

Hver tredje nordmann bruker nå nettet regelmessig og nesten to tredjedeler av ungdom mellom 13 og 19 år er aktive i kyberrommet.

Mens rundt 1,602 millioner mennesker i Norge hadde tilgang til Internett i oktober, steg dette tallet til 1,693 millioner i november. Det viser tall fra Norsk Gallups månedlige undersøkelse InterTrack.

Etter at tilgangen sank ned i et dalføre i sommer, har tallet kun beveget seg oppover.

Fordelingen mellom tilgang til nettet hjemme og på jobb har lenge ligget på samme nivået. I november får hjemmebrukerne et lite forsprang på jobb-brukerne, når 905.000 personer har tilgang hjemme og 850.000 personer har tilgang på jobb. Forrige måned var dette tallet tilnærmet likt.

Bruken av Internett fortsetter å stige når det gjelder månedlig bruk, mens den daglige bruken er relativt stabil. Litt i overkant av 1,2 millioner personer bruker Internett månedlig, mot rundt 370.000 daglig. Dette er første gang dette tallet har krøpet over grensen på 1,2 millioner, så nå bruker faktisk hver tredje nordmann Internett regelmessig.

22 prosent av dem som har tilgang på Internett er innom nettet daglig, og er et tall som har vært stabilt en stund.

Aldersfordelingen av nettbrukerne viser at ungdommens nettbruk er på vei mot nye høyder. Tallene fra Norsk Gallup indikerer at 63 prosent av ungdom i alderen 13-19 år bruker Internett. Det er den høyeste andelen som noen gang er registrert i InterTrack-undersøkelsene.

Aldersgruppen 20-39 år opplever også en vekst, om enn ikke like stor, men pilen peker oppover. I juli brukte 34 prosent av denne gruppen nettet, mens i november har denne andelen steget til 48 prosent.

Til toppen