Ungdom vil bruke mobilen i kassen

Magic 4 lager systemer der du kan betale for varer ved at kassen skanner skjermen på din mobiltelefon. Et overveldende flertall av de under tretti synes det er en utmerket ide.

Det britiske selskapet Magic 4 Ltd lager programvare som drastisk utvider de mulighetene som ligger i dagens tekstmeldinger. Løsningene innebærer at mobiltelefonene må utstyres med en egen tynn klient for å motta og sende avanserte tekstmeldinger. I februar kunngjorde Philips og Motorola at denne klienten, kjent som g@te, vil integreres i deres mobiltelefoner. På systemsiden har Magic 4 et partnerskap med Oracle.

Blant mulighetene g@te gir, er at mobiltelefonen kan inngå i et betalingssystem. Det virker slik: Banken sender deg en tekstmelding med kodet informasjon om hvor mye du har disponibelt på kontoen. Når du skal betale for noe, henter du fram denne meldingen. Skjermen viser en strekkode som uttrykker din betalingsevne. Kassebetjeningen i butikken bruker en penn til å lese strekkoden. Står betalingsevnen i forhold til varen du vil kjøpe, bekrefter kassen at alt er i orden, og det går en melding tilbake til kilden for opplysningene om din betalingsevne. Systemet kan implementeres på flere måter. En mulighet Magic4 tenker seg, er at du overfører penger fra din bankkonto til en betalingskonto hos teleoperatøren, og at penger overføres derfra til butikken der strekkoden skannes.

En rekke sikkerhetsegenskaper er bygget inn i systemet for å verne det mot misbruk. Blant annet skal hver strekkode som genereres, være unik. Hvis mobiltelefonen stjeles, kan klienten settes ut av drift ved en spesiell SMS-melding fra teleoperatøren.

For å få gjennomslag for et slikt system hos banker og operatører, har Magic 4 gjennomført en undersøkelse om holdningene til ulike aldersgrupper i fire vest-europeiske land: Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland og Sverige.

Undersøkelsen viser at under halvparten av de over tretti tror de vil ta i bruk et slikt system selv. Verst er 40-åringer og eldre i Frankrike, der over åtte prosent avviser tanken.

Hos det Magic 4 kaller "m-generasjonen" er derimot entusiasmen stor. I aldersgruppen 15 til 20 er fra 82 prosent (Italia) til 90 prosent (Tyskland) positive. I aldersgruppen 21 til 30 er færre enn hver tredje negativ. Oppslutningen varierer fra 69 prosent (Italia) til 74 prosent (Tyskland).

Til toppen