Unisys tjener best på tjenester

Tjenester og service lønner seg, mens veksten i maskinvare er heller beskjeden, viser tall for tredje kvartal.

Den primære beskjeden fra Unisys når resultatet for tredje kvartal ble lagt fram, var en vekst på 88 prosent i driftsresultat for tredje kvartal: 95,6 millioner dollar mot 50,9 millioner i samme kvartal i fjor. Framgangen i omsetning er langt mer beskjeden: 10 prosent til 1,78 milliarder dollar. Selskapet hevder at uten valutaproblemer ville omsetningen økt med 12 prosent.

Unisys er delt i tre områder: tjenester, service og maskinvare. Omsetningen innen tjenester økte med 25 prosent og genererte et overskutt på 27 millioner dollar, mot et tap i tilsvarende kvartal i fjor på 10 millioner. Innen service oppgis en omsetningsvekst på 12 prosent. Her forteller selskap at veksten i distribuert support er sterkere enn nedgang i tradisjonell service.

Innen maskinvare falt omsetningen med fem prosent. Mye av dette skyldes at Unisys ikke lenger lager PC-er og enkle tjenere, men kjøper dem fra tredjepart. Det nye fokus gjelder avanserte tjenere, der omsetningen økte med én prosent.

Asia har vært problematisk for Unisys det siste kvartalet, men det går bedre i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Europa.

Framgangen i omsetning og effektivitet har gjort det mulig for selskapet å nedbetale én milliard dollar i gjeld et år før den planlagte fristen i oktober 1999.

Til toppen