Universitetet i Oslo underviser i CRM

Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo tilbyr undervisning innen CRM og datamining.

Utdanningstilbudet er utviklet gjennom et samarbeid mellom norske statistikere og den norske avdelingen av SPSS, en amerikansk leverandør av verktøy for statistisk analyse.

Studiet skal gi studentene innsikt i å strukturere og effektivt bruke kundedata for CRM-applikasjoner. De skal lære å finne den beste metoden for å grave fram data, og for å håndtere store mengder data. Verktøyet de skal læres opp i, er Clementine fra SPSS.

Ansvarlig for studiet er professor Erik Bølviken. Han mener at næringslivets investeringer i datamining og CRM-systemer ikke har gitt forventet uttelling, fordi man ikke forstår begrepene og metodene som slike systemer bygger på. Derfor er det påkrevet med et studietilbud som forener teoretisk innsikt og praktisk forståelse.

Til toppen