Uro i Klart Svar var ventet

- Vi står foran meget store endringer i distribusjonskanalene. Det som vil skje i telebransjen nå er akkurat det samme som har skjedd i IT-industrien tidligere, sier NetComs nye toppsjef, Terje Christoffersen, til digi.no.

- Frem til nå har fokus i markedet ligget på telefoner. Kundene har kjøpt en telefon og brydd seg mindre om tjenesteleverandøren. Nå dreier markedet i retning av tjenester og funksjonalitet, sier administrerende direktør Terje Christoffersen i NetCom ASA.

- Men er det ikke kundene som bestemmer hva som er viktig? Dersom kundene fokuserer på telefonene som sådan så blir vel markedet også fokusert på telefoner.

- Det er jo vi som har skapt det fokuset ved å markedsføre telefoner til en krone. Frem til nå har markedet vært kampanjedrevet, og det er operatørene som har sørget for det fokuset.

- Hva vi gjør nå er å dreie fokus mer over på tjenester og funksjonalitet. Samtidig er det naturlig å redusere provisjonssatsene.

- Dermed har du også klart å erte på deg dine egne forhandlere...

- Når vi foretar så store endringer blir det selvfølgelig turbulens, det ser du jo klart i avisene senest i dag. Hva vi nå sier til forhandlerne er at dette markedet endrer seg. Dersom de skal overleve på sikt må de lære seg å tjene penger på å selge løsninger, tjenester og service - ikke bare på å pushe telefoner. Akkurat den samme endringen har jeg vært tett opp til i databransjen.

- Hadde det ikke vært litt smartere for deg å la Telenor Mobil ta støyten ved å foreta en slik radikal endring i distribusjonskanalen?

- Det er mulig at det hadde spart oss for mye støy. Når du ser hvilken vei utviklingen går, så har du i virkeligheten ikke noen annen mulighet enn å begynne å gå. Du kan ikke fortsette på en vei som du vet bringer deg i feil retning. Telenor Mobil sliter med akkurat de samme problemene som oss, og distribusjonskanalene deres vil måtte gjennomgå like radikale endringer.

- Hva om dere hadde ventet til etter sommeren med omleggingen. Det er vel ikke helt ideelt med bråk hos distributørene rett før de største salgsmånedene.

- Dersom vi hadde ventet til etter sommeren så hadde det gitt oss nok en sommer med 1-krones telefoner. Jeg tror det hadde vært helt feil.

- Det går sterke rykter om at de kundene som nå formelig renner ut av selskapet i overveiende grad er privatpersoner som har kjøpt telefoner hos Elkjøp.

- Jeg kan ikke sitte her og kommentere enkelte distributører.

- Etter det vi husker så var det Elkjøp som var den dominerende forhandleren av NetCom-telefoner i 1997?

- Jeg tror vi for fremtiden vil se at de ulike distributører vil spille ulike roller. For faghandelen betyr det at de må innstille seg på å få sine inntekter fra et bredt spekter av tjenester, og ikke bare fra telefoner. Andre distribusjonskanaler vil så selge telefoner på linje med annen elektronikk og med tilsvarende marginer. Salg av telefoner i seg selv vil ikke være noen lønnsom forretning.

- I den sammenheng skal man ikke overse at det ligger en del gamle, men fullt ut brukbare telefoner rundt og slenger i skuffer og skap. Du skal vel ikke utelukke at man kan selge flere abonnementer enn telefoner i perioder, sier Christoffersen.

Til toppen