USA: Overkapasitet på år 2000-kompetanse

Et slikt overskudd finnes ikke i Norge, sier bransjen her på berget om en undersøkelse gjennomført av ITAA (Information Technology Association of America) som viser at det er en overkapasitet på år 2000-kompetanse i USA.

Undersøkelsen tar for seg 100 amerikanske IT-selskaper og sammenlikner deres forventninger til omsetning av år 2000-relaterte produkter og tjenester, med det de faktisk har oppnådd.

37 prosent av selskapene sier de ligger på eller over det de hadde regnet med. 12 prosent sier de ikke har kapasitet til å ta på seg nye oppdrag det kommende halvåret. Halvparten rapporter at det er ingen trengsel fra kundenes side for å mobilisere det de har av år 2000-ressurser.

De undersøkte selskapene ble også bedt om å vurdere hvordan markedet vil utvikle seg de kommende tre til seks månedene. 76 prosent mente de ville øke sin år 2000-relaterte omsetning i denne perioden. 9 prosent mente de ikke ville gjøre det.

Trass i skuffende resultater så langt, er 77 prosent av selskapene overbevist om at kunder som ikke handler raskt, vil merke alvorlige kapasitetsproblemer på kompetansesiden.

Den norske IT-bransjen kjenner seg ikke igjen i denne situasjonsbeskrivelsen.

Direktør Stein Erik Vellan i Cap Gemini AS sier til digi.no at han står ved konklusjonen fra en norsk undersøkelse gjennomført i våres og som er tilgjengelig fra nettstedet til Aksjon 2000.

- Den viste klart at etterspørselskurven har krysset tilbudskurven, understreker han. - Dette er alvorlig, fordi år 2000-problemet krever først og fremst masse nitid arbeid og mange kloke hoder, ikke minst i testfasen. I den grad noen konsulenter skulle ha ledig kapasitet i Norge, kan det skyldes at man i øyeblikket har avvist bestemte oppdrag som man vurderer som for vanskelige og risikofylte. År 2000 er som kjent en deadline som ikke lar seg flytte på.

Oracle er blant programvareleverandørene som har satset mye på å hjelpe kunder med år 2000-overgangen.

- Jeg tror ikke det er ledig kapasitet, sier selskapets markedssjef i Norge, Harald Løvvik. - Det kan tenkes nisjer innen problemkomplekset der det ikke er vanskelig å få tak i folk. Men ofte krever forberedelsene til årtusenskiftet kompetanse på produkter som det ikke trenes på i dag. Derfor finnes det en rekke nisjer der det åpenbart må være mangel på folk. En er Cobol-programmering. Spesielt for Norge er de mange Norsk Data-maskinene som fortsatt er i drift i industrielle systemer. Hvor mange kan Sintran (det proprietære operativsystemet på ND-maskinene) godt nok til å løse år 2000-problemene?

Løvvik peker også på at år 2000-problemet også krever kompetanse som ikke alltid kan beskrives som spesielt år 2000-rettet.

- Mange vil velge å løse sitt problem, helt eller delvis, ved å oppgradere programvare. Kommer mange oppgraderingsforespørsler over et kort tidsrom, kan mangelen på ressurser til å gjøre jobben bli desperat. De som velger å bytte til helt nye bedriftssystemer vil møte tilsvarende kamp om knappe ressurser.

- Ellers bør jo markedet minnes om at det hittil neglisjerte euro-problemet vil vise seg for fullt om ikke altfor lang tid, og skape enda mer press på ressursene.

Til toppen